Câte focuri, câte lumânări şi câte văpaiţe n-ai ars, poveste, şi toate s-au stins, şi multe se vor aprinde ca să se stingă iarăşi, numai tu, poveste, nu te vei stinge decât cu cel din urmă om… şi numai acela va şti bine că lumea asta a fost o lungă şi aceeaşi poveste.

A pricepe tot sau a nu te sinchisi de nimic, aceasta este singura taină a vieţii.

Mizeria unită cu nedreptatea şi cu birurile aprind revoltele unui popor.

România e patria noastră, a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

O clipă de fericire mincinoasă, stinsă într-o clipă, e o nefericire cu mult mai mare şi mai adâncă decât toate lucrurile văicărite în gura mare pe la răspântii.

Omul acela e mai tare, care-şi cunoaşte mai bine slăbiciunile sale.

Tinereţe, capital mic cu dobândă mare.

Arta – dar adevărata artă – este ţărmuită în graniţele etnice ale unui popor şi este unica graniţă a sufletului unui popor.

Pasiunile ne înşeală, lipsa lor ne dezgustă.

Uitarea e suprema mângâiere a tuturor, şi buni, şi răi.

Citate de Barbu Ştefănescu Delavrancea

Scrie un citat !