Angajări fără concurs, la pompieri


Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad face înscrieri pentru ocuparea directă, fără concurs, a 33 de posturi de subofițer operativ și conducător autospecială.

10 subofițeri operativi și 23 de conducători autospeciale vor fi selecționați pentru a lucra temporar, pe timpul stării de alertă, în structurile teritoriale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, scrie aradon.ro.

Cei care își vor depune dosarele pentru posturile scoase la concurs vor avea, pe timpul serviciului, următoarele atribuții: participă la intervenții și misiuni în situații de urgență de amploare în cadrul grupei operative pe care o deplasează în deplină siguranță la fața locului, execută activități de întreținere și exploatare corectă a autovehiculelor, execută serviciul de permanență și îndeplinește atribuțiile personalului din serviciul de permanență pe a cărui funcție este numit; – răspunde de buna funcționare a autospecialelor pe care este încadrat și de inventarul acestora, respectă normele de securitate și sănătate în muncă pe timpul activităților de pregătire, a celor de intervenție precum și a activităților zilnice.

Cele 23 de posturi sunt distribuite, după cum urmează: unul la Arad, șapte la Sebiș, opt la Ineu și șapte la Bârzava (suport operativ sau garda de intervenție).

Posturile de subofițer operativ sunt disponibile la Arad – 5, la Ineu -3 și 2 la Bârzava. Pentru toate posturile enumerate mai sus, se pot înscrie și persoane de sex feminin.

11 septembrie, termen limită

Dosarul de recrutare se transmite în volum complet (nu mai mare de 20MB), exclusiv online, printr-un singur e-mail cu numele candidatului. Pentru a nu depăși limita de 20MB se recomandă scanarea documentelor și transmiterea lor în format ”.pdf”. Nu este acceptată depunerea succesivă a diferitelor documente dintre cele menționate mai sus.

„La selecția pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile prevăzute de prezenta secţiune, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţ”, se precizează în anunțul de angajare.

Candidații care solicită înscrierea la selecție vor transmite dosarul de recrutare, în format electronic, până la data de 11.09.2020 ora 16:00, la adresa de email afișată pe site-ul instituției.

Departajarea candidaților selectați în urma analizei dosarelor se va face în baza interviului care va avea loc în intervalul 16-18 septembrie.

Mai multe informații despre condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească, cât și despre întocmirea dosarului, proceduri, termene de depunere pot fi consultate accesând link-ul: http://www.isuarad.ro/resurse-umane/cariera/


About the author

Maya O.

View all posts