Aristotel spunea că „un om educat se deosebește de un om needucat, așa cum un om viu se deosebește de un om mort.”


Ne vom face bine doar oferind respectul și acordînd admirația oamenilor vii, inteligenți și loiali acestei țări.

În plină criză economică, educația trebuie să redevină prioritatea zero pentru România. Sistemul de învățământ se cuvine reformat în jurul unor principii meritocratice și conservatoare.
Școala trebuie să cultive respectul pentru înaintași (fără de care nu există stimă de sine). Un absolvent de liceu va înțelege că filozofia greacă, geniul politic roman și civilizația iudeo-creștină fac parte din identitatea unică Europei.

Când școala disprețuiește această uriașă moștenire culturală, ea va trimite în lume oameni dezrădăcinați, fără busolă și cu memoria slăbită. Occidentul nu produce doar decadență iar Orientul nu înseamnă neapărat dezorientare. Dimpotrivă.

Sinteza între tradiția răsăriteană și spiritul apusean au produs, precum în Moldova lui Ștefan, epoca lui Brâncoveanu sau România Reginei Maria, comori și capodopere fără egal. E timpul să le redescoperim.


About the author

Maya O.

View all posts