Biserica Sfântul Ciprian, locul în care scapi de farmece și blesteme. Acasatistul Sfântului Ciprian


Biserica Sfântul Ciprian-Zlătari din București este cunoscut drept locul în care vin să se roage cei care vor să țină departe blestemele și farmecele.
Credincioșii care calcă pragul Bisericii Zlătari citesc Acatistul Sfântului Ciprian sau le este citit de preotul de aici, acatist despre care se crede că dezleagă farmecele,”rupe” blestemele și îi ajută pe tineri să se căsătorească.

De sute de ani, Biserica Sfântul Ciprian-Zlătari adăposteşte icoana şi moaştele Sfântului Ciprian (mâna dreaptă a Sfântului), alături de alte odoare religioase de mare preţ, venerate de credincioşi: icoana Mântuitorului Iisus, a Sfântului Ierarh Nicolae şi alţi sfinţi care împodobesc ferestrele cu vitralii. Din partea dreaptă a altarului veghează icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, îmbrăcată în foiţă de argint.

Oamenii care calcă pragul Bisericii Sfântul Ciprian-Zlătari și se roagă la racla cu moaștele Sfântului Ciprian spun că și-au găsit liniștea, iar problemele cu care se confruntau s-au rezolvat una câte una.

„Facem dezlegări și rugăciunea către Sfântul Ciprian, citim acatistul Sfântului Ciprian’, spune preotul care slujește aici.

La un moment dat, însă, el a încercat prin vrăjile sale să o determine pe o tânăra fecioară să se îndrăgostească de un păgân. Numai că toate uneltirile lui au rămas fără efect deoarece fecioara Iustina era foarte credincioasă și alunga relele prin rugăciuni și post. Când a văzut că eforturile sale au fost în zadar, Ciprian, pe atunci vrăjitor, și-a recunoscut înfrângerea și s-a creștinat. Apoi a devenit preot în slujba lui Dumnezeu și cu timpul a ajuns Sfânt datorită minunilor pe care le-a săvârșit.

Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în Cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare!

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești.
Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Amin.


About the author

Maya O.

View all posts