CÂND LUMINA DIN NOI ESTE ÎNTUNERIC?


„Deci, dacă lumina care este în tine este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul!” (Matei 6, 23)
Lumina materială este văzută de ochiul fizic al omului, dacă acesta este sănătos. Întru ea vedem pe cele create și sensibile. Pentru a înțelege rațiunile sau rosturile lucrurilor, omul este înzestrat cu ochiul rațiunii. Prin el vedem lumina sau adevărul lucrurilor. Aceste două lumini sunt din lumea zidită și mărginită în timp și spațiu.

Sfinții Părinți, întemeiați pe Sfânta Scriptură și pe experiența duhovnicescă, ne învață că sufletul omului este creat de Dumnezeu ca un vas ales, potrivit să poarte odată cu suflarea de viață, harul divin, lumina divina necreată.

Ochiul lăuntric al omului care aduce (sau nu) lumina dumnezeiească în viața noastră este mintea – energia înțelegătoare a sufletului, o esență de sine stătătoare, care nu are nevoie de un organ al trupului ca să se manifeste (Sfântul Grigorie Palama).

„Mintea este ochiul sufletului întreg, fereastra sufletului spre Dumnezeu.” (Sfântul Nicolae
Velimirovici) Fără acest ochi lăuntric, ceea ce credem că este lumină este, de fapt, întuneric.

Scriptura zice: „Întru lumina Ta vom vedea lumină.” (Psalmul 35, 9) Ochiul se deschide în lumină. Mai întâi (mintea) în lumina dumnezeiască necreată. Raportată la lumina necreată, lumina creată este întuneric, dar unul care poate să se lumineze. Dacă lumina necreată nu este văzută, experiată, atunci mintea este întunecată, căci se confundă cu rațiunea sau cu patimile.
În întuneric, deși ai ochi, nu vezi. Tirania gândurilor (orgoliul inteligenței), precum și a patimilor (viciilor), văzute ca lumină (plăcere) de cei necredincioși, sunt expresie a păcatului, deci a întunericului care crește.

Păcatul, patimile și demonul sunt întunericul (nu se spune că este în noi, ca lumina). Dacă mintea este bolnavă, nu mai poate vedea păcatul și nu poate deosebi duhurile. Atunci întunericul păcatelor devine noaptea pierzării sau întunericul cel mai dinafară.

Prin urmare, „dacă lumina (sufletul cu energiile lui) care este în tine este întuneric (mintea este întunecată), cu cât mai mult va fi întunericul (păcatul și patimile)!”


About the author

Maya O.

View all posts