Top Citate de Alfred de Vigny

Ceea ce face succesul unei cărţi, este să o citeşti din curiozitate. Ceea ce îi face gloria, este să o reciteşti pentru a-ţi hrăni spiritul.

Singura clipă frumoasă a unei opere este cea în care o scrii.

Actorii sunt foarte fericiţi: ei au o glorie fără responsabilitate.

Arta nu trebuie să fie niciodată considerată drept o excepţie în relaţia sa cu frumuseţea ideală.

Invizibilul este real. Sufletele au lumea lor.

De ce oare m-am născut pentru a iubi adevărul şi a urî prefăcătoria până la furie?

Religia onoarei îşi are zeul mereu prezent în inima noastră.

Simt limpede cum ideile mi se desprind din somnul lor şi se formează una câte una.

Ce este o viaţă frumoasă, prieteni, dacă nu un gând din tinereţe realizat in anii bărbăţiei.

Am prieteni de 3 feluri: prieteni care mă iubesc; prieteni care mă înşeală; prieteni care mă detestă.

Ce e mai rar pe lume decât un bărbat? Nu văd decât copii pretutindeni. Copii bătrâni, care se joacă cu tristeţe.

Nu mai pot să citesc decât cărţile care mă îndeamnă să lucrez. Peste celelalte, gândirea mea lunecă aşa cum ar luneca plugul pe marmură.

Cuvântul din limbă, cel mai greu de pronunţat şi de pus la locul potrivit, este ”eu”.

În ziua când oamenii nu vor mai avea nici entuziasm, nici iubire, nici adoraţie, nici devotament – să despicăm Pământul până în miezul lui, să punem acolo 500 de miliarde de butoaie pline cu praf de puşcă, făcându-l să explodeze ca o bombă în mijlocul firmamentului.

Adevărata independenţă constă nu numai în a te opune şi a dezaproba, ci şi în a sprijini şi a aproba, dacă vrei ca autoritatea să fie liberă şi dezinteresată.

Voinţa reprezintă întreaga viaţă. Dacă ai vrea să fii fericit, ai fi. Voinţa mută munţii din loc. Voinţa este credinţa umană.

O viaţă frumoasă e un gând al tinereţii înfăptuit la maturitate.

Numai liniştea e puternică, tot restul e slăbiciune.

Destinul conduce o jumătate din viaţa fiecărui om, iar Caracterul cealaltă jumătate.

Raţiunea este facultatea pe care o căpătăm cel mai târziu şi pe care o pierdem cel mai curând: copiii nu o au, bătrânii nu o mai au.

N-am întâlnit un om de la care să nu fi avut ceva de învăţat.

Până la 18 ani, Mallebranche era idiot. Profesorii lui erau dezolaţi şi-l dispreţuiau. Cade, este operat la cap. Geniul izbucneşte şi iese liber din creierul vătămat. Un cântec magnific ţâşneşte din capul său eliberat. Toate vocile răsună liber.

Iubiţi ceea ce niciodată nu veţi vedea de două ori.

Ceea ce m-a obosit, adeseori, în relaţiile mele cu femeile, e faptul că fiecăreia dintre iubitele mele (cele care merită osteneala de a fi numite astfel) a trebuit să-i fac o educaţie, ca să fie în stare să discute cu mine.

Am prea multă stimă faţă de Dumnezeu ca să mă tem de Diavol.

Nu există om care să aibă dreptul de a-i dispreţui pe oameni.

Vai, mereu aceeaşi viaţă! Scap de suferinţă – dau de boală. Scap de boală – dau de suferinţă.

Loading...

A deznădăjdui şi a dispreţui totul în viaţă. După aceea vine liniştea.

Iubiţi ceea ce ştiţi că nu veţi întâlni a doua oară.

Citate din Alfred de Vigny

Top Citate de Alexis Carrel

Societatea ar trebui să-şi protejeze membrii contra calomniilor, corupătorilor, alcoolicilor, dezechilibraţilor mintali, aşa cum îi apără contra febrei tifoide, a exantematicului.

Gelozia a cauzat dezastre mai mari ca pesta bubonică.

Sub masca devotamentului, ştiinţei, carităţii şi inocenţei se disimulează adeseori faţa crudă a interesului, pasiunea pentru câştig, banul, satisfacerea dorinţelor, dar aceste dorinţe sunt josnice.

Impoliteţea, murdăria, gelozia, duplicitatea, delaţiunea sunt greşeli mult mai grave decât necunoaşterea gramaticii sau a geografiei.

Simţul moral nu este mai puţin indispensabil ca simţul văzului sau al auzului.

A dezvolta morala este o obligaţie tot aşa de importantă ca aceea de a conserva viaţa.

Oamenii se înalţă când sunt animaţi de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă eşti animat de un mare ţel.

Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese fiziologice şi spirituale, fără de care maşinile şi Universul lui Newton şi al lui Einstein nu ar exista.

Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei.

Tineretul trebuie crescut în disciplină şi morală.

Omul nu trebuie să contemple numai frumuseţea morală, ci trebuie să se silească să o şi atingă.

Atrofia morală atrage calamităţi mai iremediabile decât atrofia intelectuală.

Fiecare se interesează de tot ceea ce măreşte bogăţia şi confortul. Dar nimeni nu-şi dă seama cât de absolută este nevoia de a spori calitatea structurală, funcţională şi mintală a fiecăruia dintre noi. Sănătatea inteligenţei şi a sentimentelor afective, disciplina morală şi dezvoltarea spirituală sunt tot atât de necesare ca şi sănătatea organică şi prevenirea bolilor infecţioase.

Natura nu are milă de cei slabi şi vicioşi. Ea favorizează indivizii sobri, inteligenţi, entuziaşti, cei care au îndrăzneala de a încerca, care au voinţa succesului, care sunt gata să trăiască dur şi periculos.

Nu se învaţă dragostea de frumos. Frumuseţea este peste tot, trebuie să o percepem.

Numai valorile sufleteşti ne procură bucuria.

Ascensiunea morală dă strălucire omului şi societăţii în care trăieşte.

În speţa umană dezvoltarea inteligenţei şi moralei sunt legea supremă.

Copiii au nevoie nu numai de precepte şi vorbe, ci mai ales de exemple.

Toată lumea face un efort mai mare pentru a răni alte persoane decât de a se ajuta pe sine însuşi.

Oamenii trebuie puşi la locul lor, iar cimentul care să-i unească trebuie să fie dragostea. A voi binele celorlalţi este indispensabil succesului colectiv. Fiecare din noi trebuie să ne facem vrednici de a fi iubiţi.

Omul modern este victima rămânerii în urmă a ştiinţelor vieţii faţă de ştiinţele naturii. Astăzi bugetele pentru înarmare sunt de sute de ori mai mari decât acelea destinate sănătăţii omului.

Invidia şi orgoliul dezbină de la cei mici la cei mari.

Frumuseţea e un izvor nesecat de bucurie. Ea iese din mâinile care modelează, care cioplesc marmura, care spintecă şi repară carnea omenească. O putem găsi în arta sângeroasă a marilor chirurgi ca şi în aceea a pictorilor, a muzicienilor, a poeţilor. Şi încă şi mai puternică frumuseţea se află în inexprimabila armonie a creierului uman, în sufletul omului care se sacrifică neştiut de nimeni pentru mântuirea celorlalţi. În oricare din formele ei, ea rămâne oaspetele necunoscut al substanţei cerebrale creatoare a înfăţişării universului.

Omul este o istorie care nu e identică cu nici o alta.

Cel ce urmează legile vieţii şi, mai ales, ascensiunea morală, primeşte ca recompensă rezistenţa nervoasă şi echilibrată mintal care-i dau sănătatea.

Omul nu se poate remodela fără suferinţă, căci el este atât marmura cât şi sculptorul.

Citate din Alexis Carrel

Top Citate de Alexandru Vlahuţă

Şoapta adevărului, simpla, sfânta adevărului şoaptă… ce puţini o aud. Şi tu, care alergi toată viaţa pe căi ce nu sunt ale tale, şi tu ai putea s-o auzi, căci e în toate inimile, dar n-o auzi de zgomotul paşilor tăi.

Un om care nu munceşte nu ştie să preţuiască munca altuia.

Ia seama, tu care te crezi acum puternic pentru că ştii să te ascunzi! Are să fie o vreme când ai să te cauţi şi n-ai să te mai găseşti.

Viaţa lui Nicolae Grigorescu o povestesc operele lui. O viaţă simplă, tăcută, ordonată, puternică, închinată toată artei lui. În afară de artă nimic nu exista pentru el. Acolo şi-a pus adânca lui iubire de natură, de podoabele şi de tainele ei, minunate pretutindeni, dar mai ales în ţara şi în făptura neamului lui, acolo iubirea de bine, de adevăr şi de frumos.

Jertfele oamenilor sunt florile ce se aruncă în calea dreptăţii.

Şi noi aveam nevoie de un glas care din adâncul acestei vieţi să se ridice şi despre această viaţă să ne vorbească. Un asemenea glas am avut în Grigorescu. Cum a vorbit el, în limba formelor şi a colorilor, despre ţara şi despre neamul lui, a fost mai mult decât îndeplinirea unei chemări de artist. Un apărător înflăcărat, un sol neadormit al geniului nostru, în faţa lumii care nu ne cunoştea şi în faţa veacurilor viitoare, iată ce-a fost omul acesta pentru noi.

Nu tuturora li-i dat să zboare, dar câţi nu ştiu să se târască!

Raza de soare care te încălzeşte pe tine nu-ţi este împuţinată dacă se mai încălzeşte la ea şi vecinul tău.

Cărţi, cărţi pentru popor! Acolo e un suflet mare care cere lumină. Acolo stau genii ascunse, gata să zbucnească, asemenea izvorului care aşteaptă în stâncă lovitura de toiag a lui Moise. Acolo-i puterea şi viitorul nostru.

Nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei.

E o fericire să fii iubit. E una şi mai mare: să iubeşti. Cine le are pe amândouă e mai presus de lumea timpului, mai tare decât soarta, mai tare decât moartea.

Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiţi. Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur.

Tot ce creează tace. Natura-şi deschide florile ei în cea mai adâncă tăcere. Numai distrugerea vrea gălăgie. Nu e războiul cel mai mare zgomot pe care-l face omul pe pământ?

Tu judeci oamenii cu răutate – e singurul mijloc de a nu-i înţelege niciodată.

Iubiţi arborii! Cu frunza lor putrezită au dospit lutul din care s-a făcut omul. Ei sunt izvorul, ocrotirea şi poezia vieţii.

Adevărul aşteaptă. Numai minciuna e grăbită.

Cel mai mare rău e deprinderea cu răul.

Trăinicia fericirii tale atârnă de chipul cum îţi vei înţelege şi construi viaţa.

Admiraţia este una din formele bunătăţii şi simpatiei omeneşti; cea mai aleasă poate, fiind cea mai fecundă.

Câtă vreme stă între două suflete o minciună, de o iubire adevarată, întreagă, nu poate fi vorba.

Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur.

Raza de soare care te încălzeşte pe tine nu-ţi este împuţinată prin
faptul că se mai încălzeşte la ea şi vecinul tău.

Bătrâneţea începe de când începi să te temi de ea.

Vorbind, gândeşte-te puţin şi la cel care te ascultă. În umbra tăcerii lui, sunt doi ochi mari, care te privesc…

Cărţile: glasuri eterne în spaţiu.

Citate din Alexandru Vlahuţă

Top Citate de Alexandre Dumas fiul

Copilul e mic, dar în el e cuprins omul; creierul e strâmt, dar el adăposteşte gândirea; ochiul nu este decât un punct, dar el cuprinde în privirea sa orizontul. – Alexandre Dumas fiul

Toate generalizările sunt periculoase, inclusiv aceasta. – Alexandre Dumas fiul

Când eşti fiul operelor tale, aparţii întotdeauna celei mai bune familii din lume. – Alexandre Dumas fiul

Opera pe care o citim, opera care dăinuie; opera pe care o recitim, opera care rămâne. – Alexandre Dumas fiul

Oricât de tânăr ai fi, în ziua în care îţi pierzi mama îmbătrâneşti dintr-o dată. – Alexandre Dumas fiul

Iată ce trebuie să ştie o femeie: singurul om care e vrednic de iubirea ei e acela care a socotit-o demnă de respectul său. – Alexandre Dumas fiul

Marile afecţiuni au avantajul că, după fericirea de a le fi resimţit, ne rămâne fericirea de a ne aminti de ele. – Alexandre Dumas fiul

Când regreţi, să nu o spui niciodată înainte de a o dovedi, ci să o dovedeşti înainte de a o spune. – Alexandre Dumas fiul

Când regreţi, să nu o spui niciodată înainte de a o dovedi, ci să o dovedeşti înainte de a o spune. – Alexandre Dumas fiul

Nu vom împiedica niciodată pe cel ce suferă să creadă că durerea lui e cea mai mare. – Alexandre Dumas fiul

Cea mai mare fericire de care ne putem bucura în viaţă este de a fi făcut ceea ce trebuia să facem. – Alexandre Dumas fiul

Viaţa este ultima obişnuinţă pe care trebuie să o pierdem, pentru că este prima pe care am căpătat-o. – Alexandre Dumas fiul

Femeii căreia educaţia nu i-a arătat ce înseamnă binele, Dumnezeu aproape întotdeauna îi deschide două cărări ce o duc spre tărâmul binelui; aceste cărări sunt durerea şi iubirea. Amândouă sunt spinoase; acelea care o apucă pe această cale îşi sângerează picioarele, îşi rănesc mâinile, dar îşi lasă, în acelaşi timp, în mărăcinii de pe drum gătelile viciului şi ajung la capătul lui în acea stare de goliciune de care nu te ruşinezi în faţa Domnului. – Alexandre Dumas fiul

O doamnă este acea femeie care îl face pe bărbat să se poarte ca un domn. – Alexandre Dumas fiul

Există două feluri de a-ţi dovedi dragostea pentru o femeie: căsătorindu-te cu ea dacă este liberă şi respectând-o dacă nu este. – Alexandre Dumas fiul

Cei pe care i-am iubit şi pe care i-am pierdut nu mai sunt unde erau; dar ei sunt întotdeauna şi pretutindeni acolo unde suntem noi. – Alexandre Dumas fiul

Lanţurile căsniciei sunt atât de grele că trebuie să fie doi care să le poarte; uneori trei. – Alexandre Dumas fiul

Viaţa îşi are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o priveşti. – Alexandre Dumas fiul

Copilul este mic, dar în el e cuprins omul; creierul este mic, dar el adăposteşte gândirea; ochiul nu este decât un punct, dar el cuprinde cu privirea întreg orizontul. – Alexandre Dumas fiul

Dragostea şi moartea, singurele două elemente prin care omul atinge infinitul. – Alexandre Dumas fiul

Sărmane creaturi! Dacă e o greşeală a le iubi, e bine cel puţin a le compătimi. Compătimiţi pe orbul care nu a văzut niciodată lumina zilei, pe surdul care nu a auzit niciodată acordurile naturii, pe mutul care nu a putut niciodată să-şi exprime prin viu grai gândurile, şi, sub un fals pretext al pudorii, nu compătimiţi această orbire a lumii, această surzenie a sufletului, acest mutism al conştiintei care duc la nebunie pe nefericita îndurerată şi care, fără voia ei, o fac incapabilă să vadă binele, să audă vocea Domnului şi să rostească limba curată a dragostei şi credinţei. – Alexandre Dumas fiul

Mult rău trebuie să fi săvârşit înainte de a naşte, or, fără îndoială că ne vom bucura de o mare fericire după moarte, dacă Dumnezeu ne lasă să pătimim atâta în această viaţă, să răbdăm toate chinurile ispăşirii şi toate suferinţele unui dureros şir de încercări. – Alexandre Dumas fiul

Nu răutatea face cel mai mult rău, ci prostia. – Alexandre Dumas fiul

Viaţa este ultima obişnuinţă pe care trebuie s-o pierdem, pentru că este prima pe care am căpătat-o. – Alexandre Dumas fiul

Între oamenii de treabă există o legătură tainică ce îi uneşte înainte chiar de a se cunoaşte. – Alexandre Dumas fiul

Oricât de mult ai iubi o femeie, oricâtă încredere ai avea în ea, oricare ar fi siguranţa în viitor pe care ţi-o dă trecutul ei, eşti întotdeauna mai mult sau mai puţin gelos. Dacă ai fi îndrăgostit, cu adevărat îndrăgostit, desigur că ai resimţi această nevoie de a izola de restul lumii fiinţa în a cărei inimă ai vrea sa fii numai tu. – Alexandre Dumas fiul

Bărbatul care a fost iubit, cât de puţin, de o femeie, din moment ce această iubire nu avea la bază nici calculul nici interesul, este pentru totdeauna îndatorat acestei femei şi, orice ar face pentru ea, nu va face niciodată atât cât a făcut ea pentru el. – Alexandre Dumas fiul

Ultimul rămas bun, în dragoste, este acela care nu se spune. – Alexandre Dumas fiul

Citate din – Alexandre Dumas fiul

Top Citate de Alecu Russo

O! Vlad Ţepeş, unde eşti ca să-mpodobeşti cum trebuie toate aceste ţepi înfipte în pământ românesc de duşmanii românilor. – Alecu Russo

Când se întoarce gândul spre zilele tinereţii, inima stă nehotărâtă, ce va povesti deodată: bătaia ei dintâi simţită, îmbătătoarele şoapte, primblarea încântătoare umăr la umăr printre florile ce nu se zăreau şi în acele minute, dar care acum răsar şi împodobesc suvenirul, voiniciile ce îşi făgăduia, patriotismul înflăcărat, visul măririlor, căpătate prin osteneală, vrednicie şi fapte mari, binefacerile ce se pregăteau a revărsa pe lume, ca un soare luminos şi roditor? – Alecu Russo

Mumă fără copii, feciorii tăi, rătăciţi în vijelia omenească, pribegeau în toate laturile, ducând cu dânşii numai limba şi dorul tău… moşia e cel mai dintâi şi cel mai de apoi cuvânt al omului; într-însa se cuprind toate bucuriile… simţirea ei se naşte odată cu noi şi e nemărginită şi vecinică, ca şi Dumnezeu. Patria e aducerea-aminte de zilele copilăriei… coliba părintească cu copacul cel mare din pragul uşii, dragostea mamei… plăsmuirile (nevinovate) ale inimii noastre… locul unde am iubit şi am fost iubiţi.. câinele care se juca cu noi, sunetul clopotului bisericii satului ce ne vesteşte zilele frumoase de sărbătoare… zbieratul turmelor, când se întorceau în amurgul serii de la păşune… fumul vetrei ce ne-a încălzit în leagăn, înălţându-se în aer… barza de pe streaşină, ce caută duios pe câmpie… şi aerul, care nicăierea nu este mai dulce!… – Alecu Russo

România este ca Dunărea cea lată, mare şi adâncă, în care se cotropesc apele deosebite din a dreapta şi din a stânga; cu cât mai multe pâraie, pe atâta şi Dunărea creşte; valurile străine s-au cotropit în românie, nici un val nu ne-a putut îneca… de multe ori un val ameninţător de pieire ne-a întărit, de multe ori acel val ne-a împins spre o propăşire. – Alecu Russo

Dumnezeu să ierte trecutul! – Alecu Russo

O, libertate, tu eşti strigătul lumii, dar nu eşti încă credinţa sa! – Alecu Russo

Are dreptate aducerea-aminte: nimică nu poate fi pentru om mai frumos decât trecutul, căci trecutul e tinereţea şi tinereţea este fericire!… fericire de a crede în toată pasărea ce zboară, fericire de a crede în frumosul şi în bunul, fericire de a nu se îndoi de cinste şi de multe, fericire de a nu gândi la nimica, de a nu şti ce este viaţa şi ce neagră prăpastie este sufletul omului… – Alecu Russo

Multă ştiinţă a fost odată semănată în ogorul românesc… – Alecu Russo

Câteva persoane înzestrate cu farmecele figurii şi ale spiritului, care au călătorit prin capitalele mari, au vrut să introducă şi în Iaşi bon-ton-ul şi manierele elegante, au vrut să formeze saloane alese. Dar într-o societate meschină şi plină de vorbării, ca a noastră, a îndrăzni să te deosebeşti de concetăţeni ori, ce e si mai rău, de membrii acestei vaste familii, care prin ramificaţiile ei, mai mult ori mai puţin depărtate, alcătuieşte boierimea mare, a îndrăzni să arunci obiceiurile şi datinile vechi, a voi să creezi o reunire aleasă însemnează să te pui rău cu lumea bună. – Alecu Russo

Acuma rezumaţi liniile pe care le-aţi străbătut, priviţi ca printr-o lanternă magică cum defilează rând pe rând toate aceste popoare, rase, caste, toate aceste clase amestecate la un loc, în costumul lor deosebit, de la bogatele blănuri de Orient până la pantalonul cu chingă, de la cizma ascuţită până la condurul turcesc de marochin roş ori galben, până la opincile grosolane ale daco-romanului, de la fustanela fâlfâitoare a albanezului până la iţarii şi cămaşa ţăranului, şi o să credeţi că sunteţi de faţă la o fantasmagorie ori la o scenă a judecăţii din urmă, când toţi se vor ridica în limba şi îmbrăcămintea seminţiei lor. – Alecu Russo

Câinele este cea mai sublimă expresie a desăvârşirii omeneşti. – Alecu Russo

De a face dintr-o limbă o chestie de naţionalitate, se înţălege; dar de a înturna şi răsturna o limbă împotriva trasului ei, este altă chestie: chestie de pedanţi, de neştiitori, de şarlatani sau de mişăi, când nu este cumva o neguţătorie de sentimente patriotice. – Alecu Russo

Lupta întăreşte pe cel slab şi primejdia măreşte pe cel tare. – Alecu Russo

Moldova s-a schimbat în 16 ani din talpă până în vârf: limbă, haine, obiceiuri, până şi numele, nu mai suntem moldoveni, ci romani. – Alecu Russo

Chiar dacă scapi din nodul alunecos al spânzurătorii, în prima zi eşti pe jumătate strâns de gât. Să fie un efect al gâtului? Ah! dacă n-am avea gât, cum am râde de spânzurătoare! Rămâne ţeapa, e adevărat… – Alecu Russo

Nu e nimic mai dulce pe lume decât o duşcă de aer liber. – Alecu Russo

Nu aurul este bogăţia neamurilor, nu neavutul este sărăcia oamenilor. Avuţiile de aur sunt pieritoare, hărnicia e o bogăţie ce nu se răpeşte, munca e o bogăţie veşnică. – Alecu Russo

Vântul primăverii a bătut; peste dealuri, peste văi, peste ani, dorul leagănului mă ajunge; spre codru mi se întorc ochii, şi zăresc umbra părului copilăriei mele, care îşi întinde ramurile ca nişte braţe ce îşi scutură florile pe inima mea ca o ploiţă răcoroasă. – Alecu Russo

Patria e locul unde am iubit şi am fost iubit. – Alecu Russo

Prefer de o mie de ori cărarea de la munte decât carieră deschisă dinaintea mea. – Alecu Russo

În toate ţările femeile sunt mobilul revoluţiunilor, mai ales în ceea ce priveşte moda. – Alecu Russo

La epoci apropiate, trei focuri grozave au distrus Iaşii. Ar fi putut fi reclădit pe un plan nou şi regulat, dar nimeni nu s-a sinchisit, şi după a noastră părere foarte bine s-a făcut. – Alecu Russo

Şi valea sfârşită cu iazul zis al Mitropolitului, aşa de poetic, aşa de plăcut în sălbătăcia lui, aşa de melancolic în asfinţit, când razele tremurătoare ale soarelui îşi sting în el ultimele lor focuri! – Alecu Russo

Dar nici una din toate aceste împrejurimi nu înfăţişează acele grădini zâmbitoare, acele pavilioane pitoreşti şi lămpi vesele, care fac pe cei ce se plimbă să le placă împrejurimile Vienei, atrăgând mulţimea naivă a târgoveţilor; aici totul e sălbatic, câmpenesc şi incult. – Alecu Russo

Suferinţa îndelungată împietreşte şi ucide mila. – Alecu Russo

Top Citate de Albert Einstein

Măsura inteligenţei este capacitatea de a schimba. – Albert Einstein

Când cercetătorii au investigat o teorie unificată a universului, au uitat cea mai puternică forţă nevăzută. Iubirea este Lumina, care îi luminează pe cei ce o oferă şi o primesc. Iubirea este Gravitaţie, deoarece îi face pe unii oameni să se simtă atraşi de alţii. Iubirea e Putere, deoarece multiplică tot ce avem mai bun şi oferă umanităţii şansa de a nu pieri în propriul egoism orb. Iubirea expune şi revelează. Pentru iubire noi trăim şi murim. Iubirea e Dumnezeu şi Dumnezeu este Iubire. – Albert Einstein

Vedeţi dumneavoastră, telegraful e un fel de pisică foarte, foarte lungă. O tragi de coadă la New York şi capul ei miaună la Los Angeles. Aţi priceput? Şi radioul funcţionează exact la fel: trimiţi semnale de aici, iar ei le primesc dincolo. Singura diferenţă e că nu există nici o pisică. – Albert Einstein

Nu vă faceţi griji cu dificultăţile voastre la matematică. Vă asigur că ale mele sunt chiar mai mari! – Albert Einstein

Emoţia cea mai magnifică şi mai profundă pe care o putem încerca este simţământul mistic. Acolo se găseşte germenele oricărei ştiinţe autentice… Cel căruia această emoţie îi este străină, care nu mai ştie să se lase atins de admiraţie sau tulburat de extaz, este un om mort! – Albert Einstein

Serviciul militar obligatoriu mi se pare cel mai dezonorant simptom al precarităţii demnităţii personale, de care suferă astăzi lumea civilizată. – Albert Einstein

Dacă teoria mea se va dovedi corectă, Germania va susţine că sunt german, iar Franţa mă va declara cetăţean al lumii. Dacă teoria mea se va dovedi falsă, Franţa va spune că sunt german, iar Germania mă va declara evreu. – Albert Einstein

Fidelitatea forţată e un fruct amar pentru toţi cei implicaţi. – Albert Einstein

Totul este dinainte stabilit, începutul ca şi sfârşitul, prin forţe asupra cărora nu avem nicio putere. Este prestabilit pentru o insectă, la fel ca pentru o stea. Fiinţele umane, plantele sau praful, noi toţi dansăm după o melodie tainică, pe care o fredonează un cântăreţ nevăzut din îndepărtatul Univers. – Albert Einstein

Ar trebui să ne ferim să facem din intelect zeul nostru; are într-adevăr muşchi puternici, dar n-are personalitate. – Albert Einstein

Cel ce spune că e imposibil nu ar trebui să-l împiedice pe cel ce nu crede aşa ceva. – Albert Einstein

Politica e un pendul ale cărui balansuri între anarhie şi tiranie sunt întreţinute de iluzii revigorate în permanenţă. – Albert Einstein

Nimeni nu poate citi Evangheliile fără să simtă prezenţa reală a lui Isus. Personalitatea Lui vibrează în fiecare cuvânt. Niciun alt mit nu are atâta viaţă în el. – Albert Einstein

Supravieţuind acestei „epoci măreţe”, este greu să te împaci cu faptul că aparţii speciei acesteia smintite şi degenerate, care se făleşte cu voinţa sa liberă. Cât mi-aş dori să existe undeva o insulă pentru cei înţelepţi şi cu voinţă bună! Într-un asemenea loc chiar şi eu aş fi un patriot înfocat! – Albert Einstein

Nu poţi acuza gravitaţia când dragostea te doboară. – Albert Einstein

Matematica pură este, în felul său, poezia ideilor logice. – Albert Einstein

Lumea pe care am creat-o este un proces al gândirii noastre. Nu poate fi schimbată fără a ne schimba gândirea. – Albert Einstein

Comportamentul etic al omului ar trebui bazat doar pe simpatie, educaţie şi legături sociale; nu e nevoie de nicio bază religioasă. Omul s-ar afla într-o poziţie proastă dacă ar trebui constrâns de frica pedepsei şi speranţa răsplatei după moarte. – Albert Einstein

Nu tot ceea ce poate fi numărat contează şi nu tot ceea ce contează poate fi numărat. – Albert Einstein

Oamenii slabi se răzbună. Oamenii puternici iartă. Oamenii inteligenţi ignoră. – Albert Einstein

Dumnezeu mi-a dăruit încăpăţânarea unui catâr şi un miros destul de fin. – Albert Einstein

Atomul este mai degrabă energie decât materie, iar energia atomică este în special materia spiritului. – Albert Einstein

Viaţa este o tapiserie minunată. Individul nu e decât un detaliu neînsemnat dintr-un desen uriaş şi sublim. – Albert Einstein

O fiinţă umană este o parte dintr-un întreg, denumit de noi univers, o parte limitată în timp şi spaţiu. – Albert Einstein

Atunci când soluţia este simplă, Dumnezeu îţi răspunde. – Albert Einstein

Doar două lucruri sunt infinite, universul şi prostia umană, însă nu sunt sigur despre primul. – Albert Einstein

Te naşti într-o cireadă de vite şi trebuie să te bucuri că nu eşti călcat în picioare înainte de vreme. – Albert Einstein

E adevărat că un individ cu o fire liberă şi cinstită poate fi distrus, dar el nu poate fi niciodată subjugat sau folosit ca o unealtă oarbă. – Albert Einstein

Dacă nu poate fi plătit cu niciun preţ, înseamnă că nu are nicio valoare. – Albert Einstein

Ca să-ţi pierzi capul, trebuie să-l ai. – Albert Einstein

Căsnicia îi face pe oameni să se trateze unul pe altul ca nişte acte de proprietate, nu ca nişte fiinţe libere. – Albert Einstein

Vreau să ştiu cum gândeşte Dumnezeu, restul sunt detalii fără importanţă. – Albert Einstein

E posibil ca totul să fie scris stiinţific, dar nu ar avea sens, e ca şi cum ai descrie o simfonie de Beethoven ca o variaţie între presiunile de undă. Cum s-ar descrie senzaţia unui sărut sau „te iubesc” al unui copil? – Albert Einstein

Nu am privit niciodată confortul şi fericirea ca scopuri în sine – numesc un astfel de temei etic idealul cocinei. – Albert Einstein

Fericiţi cei care visează, cei care au idei frumoase, cei tandri, fericiţi cei care rămân copiii sufletului. Fericiţi cei pe care teama nu îi face să renunţe la iubire. – Albert Einstein

Mintea intuitivă este un dar divin, iar mintea raţională este servitorul fidel al acesteia. Noi am creat o societate care onorează servitorul şi a uitat darul. – Albert Einstein

Trebuie să înveţi regulile jocului, iar apoi trebuie să joci mai bine decât oricine altcineva. – Albert Einstein

Cel ce mărşăluieşte vesel în rând cu trupa, deja şi-a câştigat dispreţul meu. I s-a dat ditamai creierul din greşeală, din moment ce măduva spinării i-ar fi ajuns. – Albert Einstein

Relativitatea se aplică la fizică, nu la etică. – Albert Einstein

Niciodată să nu priveşti studiul ca pe o datorie, ci ca pe un prilej demn de invidiat care te învaţă ce înseamnă influenţa eliberatoare a frumuseţii pe tărâmul spiritului, pentru bucuria ta personală şi beneficiul comunităţii căreia ve aparţine munca ta de mai târziu. – Albert Einstein

Daţi în mâna educatorului cât mai puţine măsuri coercitive cu putinţă, astfel încât singura sursă a respectului tinerilor faţă de el să fie calităţile lui umane şi intelectuale. – Albert Einstein

Problemele importante cu care ne confruntăm azi nu pot fi rezolvate la acelaşi nivel de gândire la care eram atunci când le-am provocat. – Albert Einstein

Dacă nu poţi explica ceva unui copil de şase ani, atunci nici tu nu ai înţeles. – Albert Einstein

Idealurile care mi-au luminat calea şi mi-au redat din timp în timp curajul de a înfrunta viaţa cu bucurie, au fost: bunătatea, frumuseţea şi adevărul. – Albert Einstein

Nici o problemă nu poate fi rezolvată la acelaşi nivel de cunoştinţe la care a fost creată. – Albert Einstein

Cea mai prostească temere e teama de moarte, pentru că morţilor nu li se întâmplă niciodată accidente neplăcute. Şi cea mai mare pedeapsă a diavolului a fost să ne facă să plătim scump pentru tot ce e plăcut în viaţă: ori cu sănătatea, ori cu chinurile sufleteşti, ori ne îngrăşăm. – Albert Einstein

Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat. – Albert Einstein

Top Citate de Albert Camus

Îţi zic un secret, dragul meu: nu aştepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. – Albert Camus

Omul este totdeauna pradă propriilor sale adevăruri. – Albert Camus

Viaţa este scurtă şi dacă-i pierdem timpul, este un păcat. – Albert Camus

O conştiinţă vinovată trebuie să se confeseze. O operă de artă este o confesiune. – Albert Camus

Vedeţi, spuse el ocolindu-i privirea, nici măcar Dumnezeu nu poate să ne despartă acum. – Albert Camus

Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de dispreţuit. – Albert Camus

Trebuie să trăim şi să creăm. Să trăim până la lacrimi. – Albert Camus

Fantezia le este dată oamenilor ca o despăgubire pentru ceea ce nu sunt, iar umorul pentru ceea ce sunt. – Albert Camus

Am descoperit în mijlocul urii mele o iubire care poate învinge orice, în mijlocul lacrimilor am descoperit zâmbetul, în mijlocul deznădejdii, liniştea… Aşa am descoperit că în mijlocul iernii este o vară. Şi acum sunt fericit. Pentru că am dovada că nu e important cât de dură e viaţa cu mine când în mine există ceva care mă apără încontinuu… – Albert Camus

Ceea ce mă interesează este dacă cineva poate să trăiască şi să moară pentru ceea ce iubeşte. – Albert Camus

Dar poate că trebuie să iubim ceea ce nu putem să înţelegem. – Albert Camus

Aparent negativă, pentru că nu rezolvă nimic, revolta e profund pozitivă pentru că relevă întotdeauna ceea ce merită apărat în om. – Albert Camus

Da, se doarme la ora asta, şi asta e liniştitor, deoarece marea dorinţă a unei inimi neliniştite este să posede la nesfârşit fiinţa pe care o iubeşte sau să poată să scufunde această fiinţă, când timpul despărţirii a venit, într-un somn fără vise, care să nu se sfârşească decât în ziua revederii. – Albert Camus

În adâncurile iernii, am învăţat că în mine este o vară invincibilă. – Albert Camus

Din clipa când omul îl supune pe Dumnezeu unei judecăţi morale, îl ucide în el însuşi. – Albert Camus

Succesul nu este greu de obţinut. Greutatea este să-l meriţi. – Albert Camus

A hotărî dacă viaţa merită sau nu să fie trăită înseamnă a răspunde la problema fundamentală a filozofiei. – Albert Camus

Existenţa morţii ne obligă fie să renunţăm în mod voluntar la viaţă, fie să transformăm viaţa noastră în aşa mod, încât să-i conferim un sens pe care moartea să nu-l mai poată răpi. – Albert Camus

Nu merge în spatele meu, s-ar putea să nu conduc. Nu merge în faţa mea, s-ar putea să nu te urmez. Mergi lângă mine şi fii prietenul meu. – Albert Camus

Oamenii se grăbesc să judece spre a nu fi ei înşişi judecaţi. – Albert Camus

Adevărul este o pasiune care nu cruţă nimic şi căreia nimic nu-i rezistă. – Albert Camus

O iubire care nu suportă confruntarea cu realitatea nu-i iubire. Dar în acest caz, neputinţa de a iubi este privilegiul inimilor nobile. – Albert Camus

Un om inteligent pe un plan poate fi un prost pe altul. – Albert Camus

Nu trăim sentimente care ne transformă, ci sentimente care ne sugerează ideea de transformare. De pildă, iubirea nu ne purifică de egoism, dar ne face să-l simţim şi naşte în noi ideea unei patrii îndepărtate, unde acest egoism nu şi-ar mai găsi locul. – Albert Camus

Dacă un stăpân nu se poate lipsi de sclavul său, care din cei doi este un om liber? – Albert Camus

Arta şi revolta nu vor muri decât cu ultimul om. – Albert Camus

Ceea ce contează nu este ceea ce se spune, ci ceea ce nu trebuie spus. – Albert Camus

Toate animalele, exceptând omul, ştiu principalul scop al vieţii: să te bucuri. – Albert Camus

Trebuie să alegem între a-L urî pe Dumnezeu, sau a-L iubi. – Albert Camus

Poate că gelozia le plictiseşte pe femei, dar lipsa ei le omoară de-a dreptul. – Albert Camus

Toţi oamenii simt, într-un anumit fel, o duioşie a vieţii. Este cea care îi ajută să meargă înainte, cea către care se întorc atunci când sunt epuizaţi şi storşi. – Albert Camus

Ceea ce mă interesează în acest moment este dacă pot ieşi din stereotipuri, dacă inevitabilul are o cale de ieşire. Măcar una. Atât m-ar interesa să ştiu, restul l-ar împlini inima mea. – Albert Camus

Există femei cărora nu le place să facă să sufere mai mulţi bărbaţi în acelaşi timp, aşa că preferă să se dedice unuia singur: acestea sunt femeile fidele. – Albert Camus

Nu vreau să fiu un geniu, am destule probleme încercând să fiu om. – Albert Camus

Top Citate de Abraham Lincoln

Cea mai înaltă artă este întotdeauna cea mai religioasă, iar cel mai mare artist este întotdeauna o persoană devotată credinţei. – Abraham Lincoln

Mi-am distrus toţi duşmanii, făcându-i prietenii mei, prin iertare. – Abraham Lincoln

Îngrijorarea mea nu este că ai putea eşua, ci că ai putea fi mulţumit cu eşecul tău. – Abraham Lincoln

Caracterul este ca un arbore şi reputaţia este ca o umbră. Umbra este ceea ce ne închipuim noi că este; însă arborele este lucrul real. – Abraham Lincoln

Nu mă interesează dacă Dumnezeu este de partea noastră. Principala mea grijă este ca noi să fim de partea Lui, deoarece Dumnezeu are întotdeauna dreptate. – Abraham Lincoln

Nu-mi place de acel om. Trebuie să-l cunosc mai bine. – Abraham Lincoln

Poţi să te plângi că tufele cu trandafiri au spini, sau poţi să te bucuri că tufele cu spini au trandafiri. – Abraham Lincoln

Adevărul este în principiu cea mai bună soluţie împotriva calomniei. – Abraham Lincoln

Caracterul este precum un copac, iar reputaţia precum umbra lui. Umbra este ceea ce credem despre el, dar copacul este cel adevărat. – Abraham Lincoln

Este uşor să crezi în lucrurile pe care le poţi vedea şi atinge;de fapt acest lucru nu are nimic de-a face cu credinţa. În schimb, a crede în lucrurile invizibile reprezintă un triumf şi o binecuvântare. – Abraham Lincoln

Cei care îi privează pe alţii de libertate, nu merită să fie liberi. – Abraham Lincoln

Cu siguranţă Dumnezeu nu a creat fiinţa umană să trăiască o zi! Nu, nu, omul a fost creat pentru eternitate. – Abraham Lincoln

Fac alt general în cinci minute, dar un cal bun e mai greu de înlocuit. – Abraham Lincoln

Dacă vrei să testezi cu adevărat caracterul unui om, dă-i putere. – Abraham Lincoln

Poţi să păcăleşti câţiva oameni tot timpul şi toţi oamenii o perioadă, dar nu poţi să păcăleşti toţi oamenii tot timpul. – Abraham Lincoln

Sunt în favoarea drepturilor animalelor ca şi în favoarea drepturilor omului. Aceasta este calea unui om complet. – Abraham Lincoln

Este dificil să faci ca un om să se simtă mizerabil atâta timp cât el simte că are valoare şi care susţine asemănarea cu măritul Dumnezeu care l-a făcut. – Abraham Lincoln

Nu contează ce meserie ai, contează să fii cel mai bun. – Abraham Lincoln

Lăsaţi-i pe oameni să cunoască adevărul şi ţara va fi în siguranţă. – Abraham Lincoln

Nici un bărbat nu are suficientă memorie pentru a putea deveni un mincinos de succes. – Abraham Lincoln

În cele din urmă, nu contează câţi ani ai adunat în viaţă, ci câtă viaţă ai acumulat în ani. – Abraham Lincoln

De câte ori cineva vorbeşte în favoarea sclaviei, aş vrea mult să văd sclavia testată pe el. – Abraham Lincoln

Îmi amintesc rugăciunile mamei mele, rugăciuni care m-au urmat pretutindeni. Au rămas aproape de mine toata viaţa mea. – Abraham Lincoln

Nu sunt dator să înving, dar sunt dator să fiu cinstit. Nu sunt dator să izbândesc, dar sunt dator să îmi respect principiile. – Abraham Lincoln

Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine. – Abraham Lincoln

În definitiv, nu anii din viaţa ta sunt cei care contează, ci viaţa din anii tăi. – Abraham Lincoln

Nu îmi distrug oare duşmanii atunci când mi-i fac prieteni? – Abraham Lincoln

Dacă taci atunci când ar trebui să vorbeşti, să ştii că eşti fricos. – Abraham Lincoln

Un buletin de vot este mai puternic decât un glonte. – Abraham Lincoln

Cu răutate faţă de nimeni, cu caritate faţă de toţi, cu fermitate în dreptate, întrucât Dumnezeu ne lasă să vedem dreptatea, astfel să ne terminăm lucrarea. – Abraham Lincoln

Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este bun de la Mântuitorul lumii ne este dat prin intermediul acestei cărţi. – Abraham Lincoln

Infrangerea nu ne face pe noi slabi: ne arata doar cat suntem de slabi. – Abraham Lincoln

Tot ce sunt sau ce sper sa devin ii datorez ingerului care a fost mama. – Abraham Lincoln

Tactul este abilitatea de a-i descrie pe ceilalţi aşa cum se văd ei. – Abraham Lincoln

Dacă asta-i cafea, te rog adu-mi nişte ceai, dar dacă ăsta-i ceai, te rog adu-mi nişte cafea. – Abraham Lincoln

Când conduita oamenilor trebuie să fie influenţată, convingerea, bunătatea trebuie să fie adoptate. Este o maximă veche şi adevărată că „o picătură de miere prinde mai multe muşte decât o găleată de fiere”. – Abraham Lincoln

O persoană este atât de fericită cât îşi doreşte să fie. – Abraham Lincoln

Experienţa mi-a confirmat că persoanele fără vicii au foarte puţine virtuţi. – Abraham Lincoln

Nu pune mare preţ pe un om care nu este mai înţelept astăzi decât a fost ieri. – Abraham Lincoln

Nu schimbaţi calul când vă aflaţi în mijlocul râului. – Abraham Lincoln