Celula umană

Ce nu știai despre celula umană…


Știm cu toții că CELULA reprezintă unitatea morfo-structurală și funcțională a lumii vii. Această minusculă minune, cu dimensiuni între câțiva microni și 200 microni), cu forme diferite (rotundă, ovală, bastonaș) se alătură surorilor sale alcătuind țesuturile și apoi organele unui corp viu pentru ca, în final, să stea la baza alcătuirii unui organism super organizat, un organism care funcționează ca un tot unitar.

Iată mai jos ce nu știai…

Prima clasificare a organismelor a fost făcută încă de acum 2000 de ani de către filozoful grec Aristotel, care grupa organismele cunoscute în PLANTE sau ANIMALE.

Taxonomia, știința care studiază clasificarea organismelor dă Biologiei categoriile sistematice care grupează organismele de același fel, și care sunt așezate pe mai multe nivele, astfel: specie → gen → familie → ordin → clasă → încrengătură → regn. Așadar REGNUL este cea mai mare categorie sistematică și le cuprinde pe toate celelalte.

O celulă poate fi de tip PROCARIOT sau EUCARIOT, după cum ea aparține unui organism procariot sau eucariot. Prima categorie este alcătuită dintr-un singur regn, cel al PROTISTE-lor, alcătuite din învelișul celular, citoplasma și nucleoidul care nu este compact ci răspândit în citoplasmă. A doua categorie cuprinde celelalte patru regnuri (în total există 5 regnuri), și anume: MONERA, FUNGI, PLANTE, ANIMALE. Acest tip de celule, eucariote, sunt alcătuite din învelișul celular, citoplasma și nucleul compact.

Citoplasma are elemente comune și specifice iar nucleul, asupra căruia dorim să zăbovim mai mult, are ca elemente structural- funcționale cei doi acizi nucleici: ADN și ARN. Primul este acela care prin cele două lanțuri helicoidale ale sale dau amprenta generațiilor și diferitelor specii precum și unicitatea individului. Al doilea, ARN-ul, este constituit dintr-un singur lanț helicoidal și se compune din trei tipuri care au funcții bine stabilite: ARN -mesager (cela care ”citește” amprenta genetică dată de ADN), ARN -de transport (care transportă amprenta genetică în locul în care aceasta este necesară) și, nu în ultimul rând, ARN – ribozomal (care pur și simplu copiază amprenta genetică, realcătuind-o la locul ”indicat” de organism).

Omul face parte din cel de-al 5-lea regn…

Omul face parte din cel de al 5-lea regn, cel al animalelor și, prin urmare, celula umană este o celulă de tip eucariot și poate fi DIPLOIDĂ sau HAPLOIDĂ, după cum ea face parte dintr-un segment/ organ somatic sau, respectiv, organ reproducător. Orice celulă se naște, trăiește (se divide) și moare. Diviziunea celulară este un proces amplu care are la bază un ciclu celular alcătuit din timpul intercelular și diviziunea propriu-zisă, care poate fi directă sau indirectă, așa-numita diviziune mitotică sau meiotică (MITOZA și MEIOZA sunt cele două tipuri de diviziune celulară).

Cariotipul uman are 46 de cromozomi, aranjați în 23 de perechi, din care 22 perechi (diploide) cu câte 2 cromozomi și a 23-a pereche (haploidă) cu un singur cromozom. Acest singur cromozom dă în fapt sexul diferit al fătului-embrion dobândit prin fecundarea ovulului feminin cu unul din milioanele de spermatozoizi masculini.

Celula care intră în componența organelor reproducătoare poate fi, din acest punct de vedere, de tin X sau Y, astfel că, în urma fecundării și nidației (cuibăririi) zigotului (oului) pot lua naștere sexul feminin XX sau sexul masculin XY. Așadar bărbatul este responsabil de sexul viitorului copil (X de la el + X de la femeie dă un organism feminin XX sau Y dela el + X de la femeie dă un organism masculin XY).

Rezumând, CELULA UMANĂ este un mic-mare Univers care nu poate funcționa singură ci doar în cadrul organelor specializate ale uni organism, împreună cu alte celule asemenea ei din punct de vedere structural, morfologic și funcțional.

Un articol de Diana Nicolai


About the author

Echipa Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns