Citate de Immanuel Kant


Trei lucruri ne ajută să suportam greutăţile vieţii: speranţa, somnul şi râsul; acestea au fost date omului ca echilibru al suferinţelor pe care le are de îndurat în timpul vieţii.

Cel ce nu e cultivat e brut, cel ce nu e disciplinat e sălbatic.

Nu putem avea certitudine raţională despre orice; însă acolo unde o putem avea, trebuie s-o preferăm celei empirice.

Noi trăim într-o epocă a disciplinării, culturii şi civilizării, dar suntem încă departe de epoca moralizării. În starea actuală a oamenilor putem spune că fericirea statelor creşte o dată cu mizeria oamenilor.

Un intelect corect este acela: care nu străluceşte atât prin mulţimea conceptelor sale, cât prin conformitatea lor cu cunoaşterea obiectului, deci cu facultatea şi dexteritatea de a avea aprehensiunea adevărului.

Buna educaţie e tocmai izvorul din care iese tot binele în lume.

Fiecare om trebuie respectat ca un scop în sine, şi este o crimă împotriva demnităţii sale care îi aparţine în calitatea sa de fiinţă umană să-l foloseşti ca pe un mijloc pentru a atinge orice scopuri externe lui.

Neglijarea disciplinei este un rău mai mare decât neglijarea culturii, căci aceasta se mai poate completa mai târziu; sălbăticia însă nu se poate şterge – şi o greşeală în disciplină nu poate fi îndreptată niciodată.

Conceptul fără intuiţie e gol, intuiţia fără concept e oarbă.

Melancolia îi face pe unii oameni să fie indiferenţi la ce gândesc alţii.

Dacă ştiinţa înseamnă cunoaştere organizată, atunci înţelepciunea reprezintă viaţa organizată.

Omul poate fi sau numai dresat, îndreptat, instruit în mod mecanic, sau într-adevăr luminat. Se dresează câini, cai, şi se pot dresa şi oameni.

Tot ce cunoaştem începe cu simţurile, trece apoi la înţelegere şi se termină cu raţiune. Nu există nimic deasupra raţiunii.

Omul devine o fiinţă morală numai dacă raţiunea sa se înalţă până la noţiunile datoriei şi legii.

Cel ce se transformă în vierme nu se poate plânge după aceea că e călcat în picioare.

Imaturitatea este incapacitatea de a-ţi utiliza inteligenţa fără a fi ghidat de o altă inteligenţă.

Dreptul este totalitatea condiţiilor în care voinţa liberă a fiecăruia poate coexista cu voinţa liberă a tuturora, în conformitate cu o lege universală a libertăţii.

O educaţie bună este izvorul întregului bine în lume.

Reflectăm mai mult când ascultăm decât când citim.

Minciuna este dispreţuirea şi oarecum nimicirea propriei tale demnităţi umane.

Aveţi curajul de a vă folosi propriul simţ al raţiunii!

Numai împreună bărbatul şi femeia formează omul complet.

Fericirea este starea unei fiinţe raţionale în lume, căreia, în întregul existenţei ei, totul îi merge după dorinţă şi voinţă, şi se bazează deci pe acordul naturii cu întregul ei scop, precum şi cu principiul esenţial de determinare al voinţei ei.

Nu-mi daţi sfaturi! Ştiu să greşesc şi singur!

Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el.

Poartă-te în aşa fel, încât, dacă universul ar fi să se ia după tine 24 de ore, să nu se ajungă la haos!

Omul lipsit de educaţie nu ştie să se servească de libertatea sa.

Arta nu urmăreşte reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru.

Trăieşte-ţi viaţa ca şi cum fiecare faptă a ta ar deveni lege universală.

Un singur rând din Biblie mă consolează mai mult decât toate cărţile pe care le-am citit vreodată.

Tribunalul pe care omul îl simte în el este conştiinţa.

Datoria este necesitatea de a săvârşi o faptă din respect pentru legea morală.

Fericirea e un ideal al imaginaţiei, iar nu al raţiunii.

Un popor fără cultură e un popor uşor de manipulat.

Nu trebuie să dăm crezare la tot ce spun oamenii, dar nici să credem că ei vorbesc absolut fără de vreun temei.

Respectul este un tribut pe care nu-l putem refuza meritului, fie că vrem, fie că nu; dacă putem eventual să-l împiedicăm de a se exterioriza, nu putem împiedica totuşi să-l resimţim interior.

Înţelepciunea este viaţă organizată.

Citate din Immanuel Kant


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns