Citește aceste rânduri, dacă nu ajungi la biserică de BOBOTEAZĂ – iată ce spune preotul în BISERICĂ


„Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „Am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?”

Drept răspuns Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel şi venind peste El.

Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” – Matei 3:13-17


About the author

Maya O.

View all posts