Vorbește corect

Cuvinte preluate din alte limbi şi folosite greşit în limba română


Câteva cuvinte dau realmente bătăi de cap, românilor. Acest lucru se datorează preluării și utilizării greșite!

– Patetic

Greşeala apare din confuzia creată de cuvântul pathetic, care înseamnă jalnic. În limba română, însă, cuvântul patetic nu este împrumutat din limba engleză, ci are ca sursă grecescul pathos şi are înţelesul de „înflăcărare, însufleţire, avânt, entuziasm.”

Folosire incorectă: Mi-e milă de el, e un individ patetic.

Folosire corectă: Monologul actorului a fost patetic, aşa că mulţi spectatori au fost impresionaţi de trăirile transmise.

– Fortuit

Nu este sinonim cu forţat, silit, obligat, ci înseamnă de fapt „neprevăzut, întâmplător, inopinat sau neaşteptat.”

Folosire incorectă: A fost fortuit să îi urmeze.

Folosire corectă: I-am întâlnit în mod fortuit şi m-am hotărât să îi însoţesc.

– Lucrativ

Adeseori folosit greşit, cuvântul lucrativ înseamnă „aducător de profit, rentabil, folositor sau util.”

Folosire incorectă: Am găsit un spaţiu lucrativ foarte bun pentru sediul nostru.

Folosire corectă: Ni s-a propus să întreprindem mai multe activităţi lucrative.

– A pune presiune

A pune presiune pe cineva se foloseşte foarte des în loc de a presa, ultima variantă fiind cea corectă. Întâlnită mai ales în comentariile sportive, prima expresie derivă dintr-o expresie din limba engleză impropriu adaptată, anume „to put pressure on someone”. Când ne referim la relaţiile dintre două persoane, corect este să folosim expresia a presa.

Folosire incorectă: A pus presiune pe mine până am cedat.

Folosire corectă: M-a presat până am cedat.

– Veleitate

Apropierea sonoră de cuvântul valenţă generează confuzie la folosirea cuvântului veleitate, care are de fapt sensul de „dorinţă, pretenţie sau ambiţie nejustificată”. Veleitate nu înseamnă, aşadar, aptitudine, înclinaţie, talent.

Folosire incorectă: Are veleităţi de lider.

Folosire corectă: Are veleităţi de mare muzician. (Se consideră sau se doreşte muzician, cu toate că nu are talent).

– A face sens

O altă expresie contaminată, a face sens derivă din expresia englezească „to make sense”, când de fapt în limba română avem ca sinonim a avea sens.

Folosire incorectă: Opera de artă face sens în contextul dat. (Opera de artă este inertă, nu are cum să „facă” sens, ci doar să reflecte sensul, semnificaţia dată de artist ori, în acest caz, şi de contextul menţionat).

Folosire corectă: Opera de artă are sens în contextul dat.


About the author

Pîrvan Alexandra

View all posts