Iisus Hristos

Cuvintele pline de evlavie ale Domnului nostru Iisus Hristos…


În Islamism, Domnul nostru Iisus Hristos, este considerat unul dintre cei mai importanți profeți, însă nu este recunoscut ca fiind divin, ci un învățător. La fel era considerat si de ebioniți, urmași ai învățăturii lui Iisus.

Iisus din Nazaret s-a născut între anii 7-2 i.e.n și a murit între anii 25 – 36 e.n.

Este cunoscut ca fiind domnul nostru Iisus Hristos și este figura centrală a creștinismului.

Să vedem care sunt cuvintele sale pline de înțelepciune și evlavie!

1. „Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu și mai mari decât acestea va face.”

2. „Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”

3. „Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru Celui din ceruri.”

4. „Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea.”

5. „Căci tot celui ce are i se va da și-i va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are i se va lua.”

6. „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți.”

7. “E mai ferice să dai, decât să primești.”

8. “Fericiți cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăția Cerurilor.

Fericiți cei ce plâng, că aceia vor fi mângâiați.

Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.

Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura.

Fericiți cei milostivi, căci aceia se vor milui.

Fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Fericiți făcătorii de pace, căci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chemă.

Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a acelora este Împărăția Cerurilor.

Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotrivă voastră, mințind pentru Mine.

Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în Ceruri.”

9. “Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac”

10. „Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis are viața veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață.”


About the author

Maya O.

View all posts

Lasă un răspuns