Dumnezeu este al tuturor – Sfântul Ioan Scărarul


Sfântul Ioan Scărarul a lăsat taine în cuvintele sale.

Haideți să le deslușim împreună!

Dumnezeu este al tuturor!

Smerită cugetare arată cel care, ocărât fiind de altul, nu-şi micşorează dragostea faţă de acesta.

Darul lacrimilor este mai mare decât botezul, deoarece curăţă păcatele săvârşite după acesta.

Creştin este cel ce Îl imită pe Hristos: în cuvinte, în fapte, în gândire.

Trei gropi ne deschid diavolii: întâi, ne opresc de la facerile de bine, apoi, dacă nu reuşesc, caută să ne determine să facem binele fără Dumnezeu, iar, dacă nici aşa nu pot, ne laudă pentru binele făcut pentru a ne mândri.

Ascultarea înseamnă a nu te mai încrede în tine toată viaţa, indiferent de ce bine ai săvârşi.

Din ascultare se naşte smerenia, din smerenie discernământul, din discernământ străvederea, iar din aceasta înainte vederea.

Rugăciunea este, după fiinţa ei, apropierea şi unirea omului cu Dumnezeu; iar după lucrare, rugăciunea este puterea susţinătoare a lumii, împăcarea cu Dumnezeu.

Liniştea este neîntreruptă închinare lui Dumnezeu şi statornicie în faţa Lui.

Cel ce speră este bogat cu mult înainte de a se îmbogăţi.

Care este citatul tău preferat și ce ai înțeles din el?


About the author

Maya O.

View all posts