„Fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud”


În Sfânta Scriptură mai sunt și alte „cuvinte” despre fericire în afara predicii de pe munte:

🔹 „Fericit este cel care nu se va sminti întru Mine.” (Matei 11,6)

🔹 „Fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud.” (Matei 13,16)

🔹 „Fericită este sluga aceea pe care, venind stăpânul său, o va afla făcând așa.” (dând „hrană la timp” fraților săi peste care este pusă; Matei 24, 46)

🔹 „Fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc.” (Luca 11, 28)

🔹 „Fericit vei fi că nu pot să-ți răsplătească (cei cărora le faci un bine), căci ți se va răsplăti la învierea drepților.” (Luca 14, 14)

🔹 „Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut.” (Ioan 20, 29);

🔹 „Mai fericit este a da decât a lua.” (Fapte 20, 35)

🔹 „Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul pierzătorilor n-a şezut!” (Psalmul 1, 1)

🔹 „Fericit este cel ce citește și cei ce ascultă cuvintele profeției și păstrează cele scrise în aceasta.” (Apocalipsă 1, 3)

🔹 „Fericit este cel ce priveghează și păstrează veșmintele sale, ca să nu umble gol și să se vadă rușinea lui.” (Apocalipsă 16,15)

🔹 „Fericiți cei cărora li s-au iertat fărădelegile și ale căror păcate li s-au acoperit.” (Psalmul 31,1).

🔹 „Fericit şi sfânt este cel ce are parte de învierea cea dintâi. Peste aceştia moartea cea de a doua nu are putere.” (Apocalipsă 20, 6)

P.S. Lista este deschisă…


About the author

Maya O.

View all posts