GRIJĂ ȘI ÎNGRIJORARE ♦️


Cuvântul lui Hristos nu ne interzice „să ne îngrijim” de cele necesare traiului. Evanghelia ne atrage atenția asupra uneia dintre cele mai mari ispite care poate răstoarnă rostul și rânduială noastră: „grija de multe” sau îngrijorarea.

„A te îngriji” exprimă o activitate, un proiect, pe când „a te îngrijora” anunță o stare de spirit care constă în neliniște, frământare, tulburare, preocupare presantă, povară, stres.

🔹 Trei ispite și tot atâtea posibile patimi: banul, hrana și îmbrăcămintea.

„Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona.” (Luca 16, 23)

Prima grija menționată aici este preocuparea excesivă și obsesivă a omului de a strânge cât mai mulți bani si de a-i păstra exclusiv pentru sine. Pentru a sluji pe Cel Atotputernic, trebuie să renunţăm la falsele puteri, între care cea mai răspândită şi mai universală este banul. Mamona înseamnă „bogăţie” în aramaică, de unde sensul de „bani”.

Este vorba, de fapt, de idolul banului. Domnul judecă foarte sever puterea banului. Banul, puterea financiară, are o influenţă de temut asupra sufletului omenesc. Omul poate deveni robul acestuia şi acest idol poate înlocui pe Dumnezeu în inima sa.

🔹 A doua grijă este aceea pentru hrană si îmbrăcăminte.

„Să nu va îngrijiți pentru sufletul vostru, gândind ce veți mânca, ori ce veți bea; nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana, și trupul decât îmbrăcămintea?” Viaţa şi trupul ţin de „a fi”; hrana şi veşmântul ţin de „a avea”.

Domnul ne spune: fiţi în unire cu „Cel Ce Este”, iar nu obsedați de „a avea”, care nu este decât un reflex si un fruct al lui „a fi”. Evanghelia ne descoperă că suntem nu numai creați de Dumnezeu, ca și celelalte făpturi (bunăoară: păsărilor și crinilor), ci că avem în cer un Tată care ne poartă de grijă ca un Tată, iar nu doar ca un Ziditor.

🔹 De patru ori Domnul spune: „Nu vă îngrijiţi…”.

Încredinţaţi vă lui Dumnezeu, Tatăl vostru, Care cunoaşte până şi numărul perilor din capul vostru şi care se îngrijeşte de voi, pentru că vă iubeşte… Nu vă purtaţi ca păgânii care se închină la idoli şi nu cunosc pe Dumnezeu!

După ce ne a pregătit printr un discurs negativ (nu vă îngrijiţi…), ne revelează cheia tainei, ţelul, vorbind în chip pozitiv: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu…”.

Caută mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, care a și venit prin Liturghie și va veni deplină pe norii cerului. Și celelalte se vor adăuga…. se înțelege, cu rugăciune și nevoință, iar nu pe de-a gata!


Loading...

About the author

Maya O.

View all posts