NOI ȘI COPIII NOȘTRI


Mare, frumoasă și mult folositoare poruncă ne’a dat nouă Dumnezeu:

SĂ TRĂIM IUBIND!

Ce poate fi mai sănătos şi mai înălţător?

Tocmai de aceea se luptă dracul din răsputeri, prin toţi cei mulţi ai săi, care, cocoțându’se la vârf, prin fel de fel de vicleşuguri, stăpânesc noroadele, generând şi întreţinând mereu şi mereu cea mai cumplită criză a omenirii: NEIUBIREA!

O parte dintre ei sunt văzuţi seară de seară la televizor, sporovăind despre toate drăcăriile, vezi, Doamne, de mare interes şi necesare nouă, celor mulţi şi obidiţi.

Dar i’ați auzit vorbind, măcar odată, despre IUBIRE? Dar despre Dumnezeu, i’ați auzit amintind, altcândva, decât atunci când, fariseic şi deplin formal, ţinând obraznici palma pe Scriptură, bâiguie nepăsători: ”Aşa să’mi ajute Dumnezeu” ?

Formal, fariseic, în chip mincinos, fără strop de credinţă? Aşa să ajute Dumnezeu?

Indubitabil, aceştia nu vor putea face niciodată nici un bine.

NIMĂNUI!

Nici măcar loruși.

O spune Însuşi Dumnezeu ferm şi atât de clar: “…fără Mine nu puteţi face NIMIC!”(Ioan 15,5)

Dacă ne vom dori într’o zi, cu adevărat, binele nostru, atunci va trebui îndată să redeprindem

SĂ IUBIM!

Pe Dumnezeu, ŢARA mult batjocorită, şi pe aproapele, ca pe noi înşine.
Este singura cale prin care vom redeveni puternici şi frumoşi.
Noi şi copiii noştri.

Cornel Constantin Ciomâzgă


About the author

Maya O.

View all posts