Noi tarife pentru onorariile avocatilor: Cat costa in 2021 contestarea suspendarii permisului sau asistenta juridica pentru firme


Din ianuarie 2021 intra in vigoare noile tarife minimale propuse de Uniunea Nationala a Barourilor. In functie de acestea, avocatii isi stabilesc onorariile, ele avand o valoare orientativa, iar fiecare avocat decizand in numele sau valoarea pe care o pretinde de la client, pentru serviciile de asistenta pe care le ofera.

Astfel, conform Hotararii UNBR nr. 82/2020, cele doua categorii ale tarifelor minimale sunt onorariul orar si onorariul fix.

Onorariu orar

Acest tip de onorariu este folosit, in general, in activitatile avocatiale in care avocatul nu poate prezice cu exactitate cat timp va utiliza pentru atingerea obiectivului la care s-a angajat.

Acesta poate fi calculat in functie de cheltuielile de functionare, experienta, reputatia avocatului etc.

Onorariul minim orar recomandat din ianuarie 2021 este de cel putin 220 de lei pe ora.

Onorariu fix (forfetar)

Acesta se realizeaza in mod deosebit in situatiile in care avocatul cunoaste din experienta sau din practica altor avocati care este consumul de timp uzual in anumite tipuri de cauze pentru finalizarea activitatii juridice pentru care a fost angajat.

Asemenea tarife forfetare sunt folosite in general in cauzele avand continut patrimonial si prin folosirea unei cote procentuale din valoarea litigiului.

Onorariile minimale sunt, printre altele:

Notificari / adrese / corespondenta – onorariu orar, dar nu mai putin de 330 lei;
Activitati de obtinere a apostilarii actelor / traduceri legalizate – 330 lei;
Asistarea sau reprezentarea partii la mediere /conciliere / negociere – onorariu orar sau 440 lei sedinta;
Asistarea/reprezentarea partii in fata institutiilor publice (altele decat instante / parchete / politie) sau altor persoane de drept privat – 440 lei;
Cereri de stramutare – 440 lei;
Cereri de recuzare – 330 lei;
Consultatiile juridice, redactare de acte juridice tranzactii /contracte civile / acte aditionale / statute si acte constitutive pentru infiintarea unor persoane juridice – onorariu orar, dar nu mai putin de 440 lei.

Actiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:

Cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial – 1.760 lei;
Cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial – 1.760 lei;
Cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani- 1.760 lei;
Actiunile in granituire – 2.200 lei;
Cereri privind masuri asiguratorii luate pe cale separata – 1.100 lei;
Cereri de suspendare a executarii efectelor hotararilor judecatoresti – 1.100 lei.

In materia executarii silite:

Asistenta, reprezentare in procedura executarii silite executarii silite cu caracter patrimonial cand obiectul contestatiei vizeaza titlul executoriu, altul decat hotararea judecatoreasca – se aplica onorariul de la pct.2.2;
Asistenta, reprezentare in procedura executarii silite executarii silite cu caracter nepatrimonial sau cand titlul executoriu il reprezinta o hotarare judecatoreasca – 1.760 lei;
Cereri de suspendare a executarii silite, respectiv a executarii provizorii – 880 lei;
Cererile de intoarcere a executarii silite – 2.200 lei.

Actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie :

Pentru cererea de divort fara minori – 1.760 lei;
Pentru cererea de divort cu minori – 2.200 lei;
Pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divort si care au ca obiect: stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei – 1.540 lei;
Tutela, curatela – 1.540 lei ;
Punere sub interdictie – 1.540 lei;
Tagada paternitatii – 2.200 ;
Asistare /reprezentare adoptie – 2.640lei.

In materia contenciosului administrativ:

Redactare plangere prealabila administrativa – 1.540 lei;
Actiune contencios administrativ – 2.200 lei;
Suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014 – 1.760 lei;
Redactare contestatie executare act administrativ fiscal – 1.760 lei;
Actiune contestatie act administrativ fiscal – 2.640lei;
Suspendare act administrativ fiscal – 2.200 lei;
Cereri, contestatii privind achizitiile publice in fata CNSC- 2.200 lei;
Plangere impotriva deciziilor CNSC – 2.640 lei;

Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare:

Cereri de deschidere a procedurii de insolventa – 880 lei;
Asistenta, reprezentare procedura insolventa fond –220 lei termen;
Contestatii si cereri in procedura insolventei – 1.540 lei;
Retragere, dizolvare, anulare hotarare AGA – 2.640 lei.

. In materie contraventionala:

Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei – 1.100 lei.
Actiunile si cererile in materie de carte funciara – 1.540 lei;

Actiuni si cereri in materia societatilor comerciale privind Legea 31/1990 si alte legi speciale:

a) cereri de interventie inregistrare acte/mentiuni ONRC – 1.540 lei;
b) plangere impotriva rezolutiei Directorului ONRC – 1.540 lei;
c) actiuni privind excludere, retragere, dizolvare, anulare hotarare AGA – 2.640 lei.

Cererile privind litigiile de munca si drepturi si obligatii cu caracter social:

Contestatii impotriva deciziilor emise cu privire la incheierea, executarea, modificarea si incetarea CIM – 2.200 lei;
Stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale – 1.540 lei;
Stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege – 1.100 lei.

Tarife minimale in materia penala. Consultatii juridice, prestatii ocazionale si/sau redactarea unor acte:

Consultatie juridica/studiere dosar in materie penala – onorariu orar;
Consultatie juridica acordata la grefa/vorbitor – onorariu orar majorat cu 50 %;
Formularea unui act de sesizare, fara a calcula si constituirea de parte civila – 660 lei;
Formularea constituirii de parte civila – se vor aplica prevederile pct.1 lit. a 2.2;
Formularea ocazionala a unor sesizari, contestatii sau cereri – 660 lei;
Reprezentare in contestatii privind masurile asiguratorii pentru alti subiecti procesuali – 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai putin de 2.100 lei.

Onorariile minimale prevazute sunt brute si nu contin TVA.

Onorariu mixt

Se intalnesc si situatii in care, desi natura litigiului ar impune calculul unui onorariu pe baza de tarif orar, datorita complexitatii cauzei si impredictibilitatii in timp, se negociaza o forma mixta de tarif orar si procentual sub forma unui tarif fix.

”Onorariile aferente activitatilor exercitate in cursul cailor ordinare sau extraordinare de atac se pot majora cu pana la 100% fata de cele stabilite pentru activitatea anterioara actelor procesuale astfel atacate”, prevede Hotararea UNBR nr. 82/2020.

Sursa: manager.ro.


About the author

Maya O.

View all posts