Omul este un păcătos în adâncul ființei sale. El va justifica nedreptățile care îl avantajează


Omul este un păcătos în adâncul ființei sale.

El va justifica nedreptățile care îl avantajează.

Nu va renunța la privilegiile sale, chiar dacă îl convingi că sunt nedrepte.

Chiar și oamenii aflați de partea justă a unei cauze pot fi corupți de propria dreptate, pot transforma o mișcare altruistă într-un instrument pentru a-și servi propria vanitate.

Pot fi corupți de orice putere pe care o obțin și corupți de propria lipsă de putere.

David Brooks

„Sărăcia nu înjosește.”

Se prea poate. Însă ei îl înjosesc pe sărac.

O fac, iar apoi se consolează cu această zicătoare. Ea se numără pesemne printre proverbele pe care odinioară le ai mai fi putut eventual concede, dar cărora astăzi le a sunat deja de mult ceasul, la fel cum se întâmplă de altminteri și în cazul acelei vorbe brutale: „cine nu muncește, nici să nu mănânce”.

Pe vremea când puteai găsi o muncă în măsură să ți asigure hrana, exista pesemne și o sărăcie care nu te înjosea, atunci când nu ieșea recolta ori te lovea altă năpastă. În schimb, lipsa în care se găsesc deja din clipa nașterii lor milioane de oameni, ori la care ajung, inevitabil, alte câteva sute de mii sărăcind – aceasta înjosește.

Pe zi ce trece, mizeria și decăderea cresc în jurul lor ca niște ziduri, ridicate de mâini invizibile. Iar așa cum individul poate să suporte multe în ceea ce îl privește, dar se rușinează pe bună dreptate atunci când soția sa îl vede îndurând și trebuie la rândul ei să suporte, tot astfel individului îi e îngăduit să ducă multe, atâta vreme cât e singur, și chiar orice, atâta vreme cât o face în ascuns.

Nicicând, însă, un om nu trebuie să se împace cu sărăcia atunci când aceasta cade ca o umbră uriașă asupra întregului său popor și a casei lui. În acest caz, el trebuie, din contră, să și mențină simțurile în alertă pentru a sesiza orice

ofensă și să le strunească, mai mult, până ce suferințele sale nu mai coboară numaidecât pe panta mâhnirii, ci se înalță, dimpotrivă, pe urcușul revoltei.

Walter Benjamin


About the author

Maya O.

View all posts