Parintele Ilie Cleopa: Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a rânduit pe Sfântul Apostol Andrei ocrotitor


Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a rînduit pe Sfîntul Apostol Andrei să ne creştineze şi să ne unească cu Hristos prin Botez şi pocăinţă. Sîntem o ţară creştină de origine apostolică. Să ne facem vrednici de această ţară. Să păstrăm cu sfinţenie poruncile Domnului scrise în Sfînta Evanghelie şi propovăduite de Apostoli. Fără povăţuitori nu ne putem mîntui şi fără preoţi buni rătăcim calea pocăinţei. Dar dacă ascultăm de Domnul, ascultăm şi de Biserică.

Sfîntul Apostol Andrei ne-a creştinat şi a săvîrşit prima Sfîntă Liturghie pe pămîntul României. El ne-a eliberat de demoni şi de patimi şi ne-a unit cu Hristos prin jertfă şi Liturghie. El ne-a învăţat cum să ne mîntuim prin smerenie, prin rugăciune şi prin iubire.

Să ascultăm de Sfinţii Apostoli ca de Însuşi Hristos. Să ascultăm de episcopi şi de preoţi ca de Apostoli, că ei vor da seama pentru sufletele noastre. Să nu lipsim de la biserică în sărbători, că aici este Hristos cu toţi sfinţii. Aici este mîntuirea noastră, bucuria noastră, viaţa noastră. Să nu ascultăm pe trimişii lui antihrist, care se leapădă de Biserică, de Cruce şi de toate cele sfinte.
Apoi sînteţi datori să învăţaţi copiii frica Domnului. Să faceţi misiune şi apostolat prin şcoli, prin spitale, prin casele creştinilor, prin milostenii şi cărţi sfinte ortodoxe. Dar mai ales în casele dumneavoastră.

Să trăim cu Hristos, să ajutăm la mîntuirea copiilor noştri şi a celor din jur şi nimic să nu facem fără episcop, fără preot, fără duhovnic. Ei sînt apostolii noştri pe pămînt. De vom face aşa, vom dobîndi mîntuirea sufletelor noastre, cu rugăciunile Maicii Domnului şi ale Sfîntului Apostol Andrei.

Amin.

Parintele Ilie Cleopa


About the author

Maya O.

View all posts