Pilda serii – Pomul cu roade


Un om credincios fiind asuprit de neredincioși, merge într-o zi la duhovnicul său și îi se plânse zicându-i:

– Ce au cu mine, părinte de nu mă lasă în pace?

Părintele, un om bătrân și plin de înțelepciune, îl luă și-l duse în grădină. Acolo se aflau și pomi roditori și alții neroditori.

– Iată, fiule meu, ai aici pilda vieții.

Crezi tu oare, că aruncă cineva cu pietre în pomii aceștia cari au numai frunze?

Nu, fiule – oamenii aruncă cu pietre numai în pomii cu roade.

Fii vesel că te asupresc oamenii – căci asemeni pomului cu roade ești.

De-atunci, omul acela nu s-a mai văitat de asupririle semenilor.


About the author

Maya O.

View all posts