Răspunsurile lui Rumi: Ce este Invidia? Neacceptarea binelui care există în ceilalți.


Jalal ad-Din Muhammad Rumi, pe numele său complet Mawlānā Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, a fost unul din cei mai cunoscuți mistici persani și islamici, întemeietor al Ordinului Mevlevi. Limba maternă a lui Rumi a fost persana.

Rumi, denumit și „prințul poeților sufi”, a fost un mistic care a amalgamat în sine gânditorul și artistul. În întreaga lui creație el a proslăvit iubirea divină, ghidul spiritual al biografiei sale. El nu l-a căutat pe Dumnezeu în afară, ci în sine însuși.

Odată un discipol de-al lui Rumi i-a adresat maestrului câteva întrebări despre viață.

Maestrstrul i-a oferit cele mai frumoase și înțelepte răspunsuri:

Ce este Otrava?

Orice este mai mult decât ceea ce avem nevoie este Otravă, a răspuns Rumi. Poate fi Putere, Bogăție, Foame, Ego, Lăcomie, Lene, Iubire, Ambiție, Ură sau orice.

Ce este Frica?

Neacceptarea faptului că nimic nu este sigur pe lumea aceasta.

Dacă acceptăm acea nesiguranță, devine AVENTURĂ.

Ce este Invidia?

Neacceptarea binelui care există în ceilalți.

Dacă acceptăm acel bine, se transformă în INSPIRAȚIE.

Ce este Mânia?

Neacceptarea lucrurilor care sunt dincolo de puterea noastră de control.

Dacă o acceptăm, devine TOLERANȚĂ.

Ce este Ura?

Neacceptarea unei persoane așa cum este ea.


About the author

Maya O.

View all posts