Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Îndrumatoarea” (Odighitria) de la Xenofont


Ceea ce ești Izvor a toată înțelepciunea îndrumă pașii noștri pe cărarea mântuirii, Stăpână, căci numai tu ai purtat în pântecele tău și ai născut pe Cel Ce a luat firea neputincioasă a lui Adam ca s-o înnoiască și să o așeze pe scaunul slavei cerești. În brațele tale ai purtat cu cuviință

dumnezeiască pe Soarele dreptății, Cel Ce cu razele iubirii Sale de oameni luminează inimile celor ce se nevoiesc pe calea dobândirii virtuților. Pe Acesta roagă-L, Fericită, să ne dăruiască îndurările Sale, iertând nedreptățile noastre și așezându-ne la limanul viețuirii curate.

Maica Domnului Hodighitria

Icoana Maicii Domnului “Indrumatoarea” este una dintre renumitele icoane ale Maicii Domnului, facatoare de minuni, pastrate in Sfantul Munte Athos. Numele icoanei vine de la cuvantul grecesc “hodigos”, care inseamna “calauza”, ori “aratatoare a caii”, adica “povatuitoare”. Manastirea Xenofont -Sf Munte Athos

Icoana Maicii Domnului “Îndrumatoarea” (“Odighitria”) de la Xenofont

Conform Tradiției, această icoană făcătoare de minuni a fost timp de mulți ani așezată înaintea unei coloane din katholikonul Mănăstirii Vatoped, din Sfântul Munte Athos.

În anul 1730, icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” a dispărut în mod misterios din biserică, nefiind găsită nici în incinta mănăstirii. Având în vedere faptul că ușile bisericii erau încuiate, călugării s-au gândit că icoana a fost furată de hoți. La scurt timp după aceasta, au auzit că icoana se afla în Mănăstirea Xenofont, la o distanță de trei ore de Vatoped.

Mai mulți călugări au fost trimiși pentru a readuce comoara sfântă la Mănăstirea Vatoped. După ce icoana a fost reașezată în locul inițial, părinții din mănăstire și-au luat măsuri de precauție, pentru a preveni dispariția icoanei. Cu toate acestea, icoana Maicii Domnului a dispărut din nou din Mănăstirea Vatoped și a reapărut în Mănăstirea Xenofont. Această minune s-a repetat de trei ori, după care monahii de la Vatoped s-au convins că acest lucru este de fapt o întâmplare minunată și au decis să nu se împotrivească voinței Maicii Domnului de a rămâne la Xenofont.
Ca semn de binecuvântare, frații au dăruit lumânări pentru a fi aprinse înaintea icoanei și ulei pentru a fi ars în candelă.

Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” („Odighitria”) de la Xenofont este așezată în katholikonul mănăstirii, în fața unei coloane din partea stângă, în același loc în care era așezată la Mănăstirea Vatoped.

„Odighitria” este denumirea dată unui tip iconografic al Fecioarei Maria cu Pruncul, răspândit atât în arta bizantină, cât și în țara noastră. Cuprinde chipul Mariei, care ține Pruncul pe brațul stâng și arată spre El cu mâna dreaptă (de aici denumirea de „Îndrumătoarea”). După Tradiție, prima icoană cu această compoziție a fost pictată de Sfântul Evanghelist Luca și a devenit prototipul icoanei împărătești a Maicii Domnului.
Tropar la Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Odighitria” de la Xenofont

Icoanei tale celei sfinte, numită îndrumătoarea, închinându-i-se acum cu multă credință, te lăudăm, Curată Fecioară, căci ea ne-a fost adusă în chip minunat, revărsând către noi minunile tale și izbăvindu-ne din toate nevoile; de aceea, cu dragoste strigam ție: Slavă milostivirii tale, Curată, slavă pavezei tale, slavă purtării tale de grijă, Una Prealaudată.


About the author

Maya O.

View all posts