Rugăciunea care dezleagă blestemele puternice și care se citește vinerea!


Dacă simțiți că viața dumneavoastră nu mai e ca înainte, e foarte posibil să aveți făcute farmece.

Cea mai bună soluție este să țineți post și să citiți o rugăciune specială, despre care se crede că ar fi mai puternică decât cea adresată Sfântului Anton.

Se spune în fiecare zi de vineri!

„Doamne, Dumnezeul meu, osândit stau înaintea feței Tale celei sfinte, și-mi mărturisesc nevrednicia, neputința și sărăcia mea cea mare.

Pentru aceasta mă rog Ție: O, izvor dulce și noianul îndurării, deschide stavilele cerului și plouă asupra mea bunatățile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl și să curățesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căința tare și adevărată.

Și ca să-mi dai acest dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan, către care zic: O, învățătorule al pocăinței și mărite Proorocule, care ești mai mare decât toți proorocii, precum însuși Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie.

Tu care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu care L-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se, tu care ai auzit glasul Părintelui ceresc și ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El.

Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu care stai în cer înaintea Judecătorului veșnic, și fă-L să se îndure de mine, căci ai multă îndrazneală la iubirea Lui”.

Felicia Iederă


About the author

Pîrvan Alexandra

View all posts