Rugăciunea ce se spune ASTĂZI să deschidă PORȚILE CERULUI

Rugăciunea ce se spune ASTĂZI să deschidă PORȚILE CERULUI


Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la versul rugăciunii mele, când strig către Tine (Ps 140,1), auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Ridicarea mâinilor mele, ardere de seară (Ps 140,2). Auzi-mă, Doamne!

Să se deschidă astăzi porțile cerului, că luând început sub ani, Cuvântul Tatălui cel fără de început, nedespărțindu-Se de a Sa Dumnezeire, ca un prunc, la patruzeci de zile, este adus de bunăvoie în Templul Legii, de Fecioara Maică, și pe Acesta în brațe Îl primește bătrânul, strigând: Slobozește pe robul Tău, Stăpâne, că văzură ochii mei mântuirea Ta. Cel ce ai venit în lume, să mântuiești neamul omenesc, Doamne, mărire Ție! Amin!


About the author

Maya O.

View all posts