Sfântul Augustin „Tristeţea este gândul la mine, bucuria este gândul la tine”


Dragostea față de aproape și de Dumnezeu se poate găsi în citate. Citatele Sfântului Augustin ne încarcă de iubire….

Dacă îndepărtezi dreptatea, regatele nu sunt decât mari bande de tâlhari.

Mântuirea este numai lucrarea harului.

Tristeţea este gândul la mine, bucuria este gândul la tine.

Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiuirea lui îi este transformată în propriu-i chin.

Acela este cu adevărat liber, care trăieşte pentru Hristos. El se află deasupra tuturor nenorocirilor. Dacă el însuşi nu va voi să-şi facă vreun rău, atunci niciodată altul nu va fi în stare să-i facă acest lucru.

Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei.

Cine îl are pe Dumnezeu, acela este fericit.

Pentru nişte ochi bolnavi lumina este nesuferită, ea care este atât de dragă ochilor sănătoşi.

Cred în Hristosul care Se află mai adânc în mine decât eu însumi.

A spune cuiva ‘te iubesc’ înseamnă de fapt ‘tu nu vei muri niciodată’.

Nu ne e de nici un folos să ascultăm învăţăturile sfinte dacă nu le trăim.

Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel doi oameni răi!

Omul bun este liber, chiar dacă e sclav. Omul rău este sclav, chiar dacă e rege.

Dumnezeu l-a făcut pe om dupa chipul şi asemănarea Sa, în gândire: acolo e chipul lui
Dumnezeu. Iată de ce gândirea nu poate fi înţeleasă nici de către ea însăşi întrucât e un chip al lui Dumnezeu.

Pentru cine vrea să creadă, am o mie de motive. Pentru cine nu vrea să creadă, n-am nici unul.

Răbdarea este însoţitoarea înţelepciunii.


About the author

Maya O.

View all posts