Top Citate de Alexis Carrel


Societatea ar trebui să-şi protejeze membrii contra calomniilor, corupătorilor, alcoolicilor, dezechilibraţilor mintali, aşa cum îi apără contra febrei tifoide, a exantematicului.

Gelozia a cauzat dezastre mai mari ca pesta bubonică.

Sub masca devotamentului, ştiinţei, carităţii şi inocenţei se disimulează adeseori faţa crudă a interesului, pasiunea pentru câştig, banul, satisfacerea dorinţelor, dar aceste dorinţe sunt josnice.

Impoliteţea, murdăria, gelozia, duplicitatea, delaţiunea sunt greşeli mult mai grave decât necunoaşterea gramaticii sau a geografiei.

Simţul moral nu este mai puţin indispensabil ca simţul văzului sau al auzului.

A dezvolta morala este o obligaţie tot aşa de importantă ca aceea de a conserva viaţa.

Oamenii se înalţă când sunt animaţi de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă eşti animat de un mare ţel.

Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese fiziologice şi spirituale, fără de care maşinile şi Universul lui Newton şi al lui Einstein nu ar exista.

Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei.

Tineretul trebuie crescut în disciplină şi morală.

Omul nu trebuie să contemple numai frumuseţea morală, ci trebuie să se silească să o şi atingă.

Atrofia morală atrage calamităţi mai iremediabile decât atrofia intelectuală.

Fiecare se interesează de tot ceea ce măreşte bogăţia şi confortul. Dar nimeni nu-şi dă seama cât de absolută este nevoia de a spori calitatea structurală, funcţională şi mintală a fiecăruia dintre noi. Sănătatea inteligenţei şi a sentimentelor afective, disciplina morală şi dezvoltarea spirituală sunt tot atât de necesare ca şi sănătatea organică şi prevenirea bolilor infecţioase.

Natura nu are milă de cei slabi şi vicioşi. Ea favorizează indivizii sobri, inteligenţi, entuziaşti, cei care au îndrăzneala de a încerca, care au voinţa succesului, care sunt gata să trăiască dur şi periculos.

Nu se învaţă dragostea de frumos. Frumuseţea este peste tot, trebuie să o percepem.

Numai valorile sufleteşti ne procură bucuria.

Ascensiunea morală dă strălucire omului şi societăţii în care trăieşte.

În speţa umană dezvoltarea inteligenţei şi moralei sunt legea supremă.

Copiii au nevoie nu numai de precepte şi vorbe, ci mai ales de exemple.

Toată lumea face un efort mai mare pentru a răni alte persoane decât de a se ajuta pe sine însuşi.

Oamenii trebuie puşi la locul lor, iar cimentul care să-i unească trebuie să fie dragostea. A voi binele celorlalţi este indispensabil succesului colectiv. Fiecare din noi trebuie să ne facem vrednici de a fi iubiţi.

Omul modern este victima rămânerii în urmă a ştiinţelor vieţii faţă de ştiinţele naturii. Astăzi bugetele pentru înarmare sunt de sute de ori mai mari decât acelea destinate sănătăţii omului.

Invidia şi orgoliul dezbină de la cei mici la cei mari.

Frumuseţea e un izvor nesecat de bucurie. Ea iese din mâinile care modelează, care cioplesc marmura, care spintecă şi repară carnea omenească. O putem găsi în arta sângeroasă a marilor chirurgi ca şi în aceea a pictorilor, a muzicienilor, a poeţilor. Şi încă şi mai puternică frumuseţea se află în inexprimabila armonie a creierului uman, în sufletul omului care se sacrifică neştiut de nimeni pentru mântuirea celorlalţi. În oricare din formele ei, ea rămâne oaspetele necunoscut al substanţei cerebrale creatoare a înfăţişării universului.

Omul este o istorie care nu e identică cu nici o alta.

Cel ce urmează legile vieţii şi, mai ales, ascensiunea morală, primeşte ca recompensă rezistenţa nervoasă şi echilibrată mintal care-i dau sănătatea.

Omul nu se poate remodela fără suferinţă, căci el este atât marmura cât şi sculptorul.

Citate din Alexis Carrel


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns