Top Citate de Ambrose Bierce


Erudiţie. Praful scuturat dintr-o carte într-un craniu gol.

Evanghelist. Un aducător de veşti bune, mai ales (în sens religios) dintre cele care ne asigură de mântuirea noastră şi damnarea vecinilor.

Imparţial. Incapabil să înţeleagă orice promisiune de avantaj personal care ar rezulta din a lua partea într-o controversă ori din adoptarea oricărei dintre părerile contradictorii.

Lexicograf. Un individ dăunător care, sub pretextul înregistrării unui anumit stadiu în dezvoltarea limbii, face tot ce poate pentru a-i opri creşterea, pentru a-i înţepeni flexibilitatea şi pentru a-i mecaniza metodele.

Preşedinte. Personalitatea principală dintr-un mic grup de oameni printre care – şi doar printre ei – se ştie sigur că un număr imens de compatrioţi nu vor pe nici unul dintre ei ca preşedinte.

Fizionomie. Arta de a determina caracterul altcuiva după asemănările şi deosebirile dintre faţa lui şi a noastră, care este standardul de excelenţă.

Paşaport. Un document dat în mod perfid unui cetăţean care merge în străinătate, demascându-l ca străin şi indicându-l pentru reprobare şi ultraj aparte.

Sofistică. Metoda controversată a unui adversar, deosebită de a noastră printr-o nesinceritate şi prostie superioare.

Toiag. Un baston al funcţiei care simbolizează autoritatea. Forma sa, ca o măciucă grea, indică scopul şi utilizarea iniţială, pentru îndepărtarea opoziţiei.

Suprasolicitare. O tulburare periculoasă ce afectează înalţii funcţionari publici care vor să meargă la pescuit.

Gramatică. Un sistem de capcane atent pregătite pentru picioarele omului autorealizat, de-a lungul căii pe care înaintează cu distincţie.

Ocean. O masă de apă care ocupă cam două treimi dintr-o lume făcută pentru om – care nu are branhii.

Aforism – înţelepciune predigerată.

Durere. O stare de spirit inconfortabilă, ce poate avea o bază fizică în ceva care îi este făcut trupului, sau poate fi pur mentală, cauzată de norocul altcuiva.

Acordeon. Un instrument în armonie cu sentimentele unui asasin.

Medic. Cineva spre care ne îndreptăm speranţele când suntem bolnavi şi câinii când suntem sănătoşi.

Anormal. Care nu este conform cu standardul. În materie de gândire şi conduită, a fi independent înseamnă a fi anormal, a fi anormal înseamnă a fi detestat.

Silfidă. O fiinţă imaterială, dar vizibilă, care sălăşluia în aer când aerul era un element şi înainte să fie poluat mortal cu fum industrial, gaze reziduale şi alte produse similare ale civilizaţiei.

Filantrop. Un domn în vârstă, bogat (şi de obicei chel), care s-a antrenat să zâmbească în timp ce conştiinţa lui îi ia din buzunar.

Imigrant. O persoană nelămurită, care crede că o ţară este mai bună decât alta.

Magie. O artă de a transforma superstiţiile în bani.

Imaginaţie. Un depozit de fapte, cu poetul şi mincinosul în coproprietate.

Pocăinţă. Slujitorul şi însoţitorul credincios al Pedepsei. Este de obicei manifestată într-un grad de schimbare care nu este discordant cu continuitatea păcatului.

Destin. Justificarea tiranului pentru crime şi scuza prostului pentru eşecuri.

Avocat. Cineva calificat în ocolirea legii.

Femeia ar fi mai fermecătoare dacă am putea să-i cădem în braţe fără să-i cădem “în gheare”.

Nas. Avanpostul cel mai avansat al feţei. S-a observat că nasul cuiva nu este niciodată mai fericit decât atunci când este băgat în treburile altora, de unde unii fiziologi au tras concluzia că este lipsit de simţul mirosului.

Vot. Instrumentul şi simbolul puterii omului liber de a se face de râs şi de a-şi distruge ţara.

Circ. Un loc în care caii, poneii şi elefanţii pot vedea bărbaţi, femei şi copii care se comportă prosteşte.

Casă. Un edificiu gol pe dinăuntru ridicat pentru a fi locuit de om, şobolan, şoarece, gândac, muscă, ţânţar, purice, bacil şi microb.

Referendum. O lege pentru supunerea legislaţiei propuse votului popular pentru a învăţa nonsensul opiniei publice.

Patriot. Cineva pentru care interesele unei părţi par superioare faţă de cele ale întregului. Păcălitul politicienilor şi unealta cuceritorilor.

A mânca. A efectua succesiv (şi cu succes) funcţiile de masticaţie, umectare şi deglutiţie.

Recrut. O persoană care se deosebeşte de un civil prin uniforma sa şi de un soldat prin mersul său.

Aristocraţi. Indivizi care poartă pălării de fetru şi cămăşi curate – vinovaţi de educaţie şi suspectaţi de conturi bancare.

Speranţă. Dorinţă şi aşteptare înfăşurate în una.

Elocinţă. Arta de a convinge verbal proştii că albul este culoarea care pare să fie. Include şi darul de a face orice culoare să pară albă.

Plagiat. O coincidenţă literară compusă dintr-o întâietate compromiţătoare şi o urmare onorabilă.

Consolare. Informaţia că un om mai bun este mai ghinionist decât tine.

Domnişoară. Titlu cu care marcăm femeile necăsătorite pentru a indica faptul că sunt pe piaţă.

Stafie. Semnul exterior şi vizibil al unei frici interioare.

Zgomot. O duhoare în ureche. Muzică neîmblânzită. Principalul produs şi semnul de autentificare al civilizaţiei.

Amabilitate. O scurtă prefaţă la zece volume de pretenţii.

Admiraţie. Recunoaşterea noastră politicoasă a asemănării altcuiva cu noi înşine.

Viaţă. O saramură spirituală care fereşte trupul de descompunere. Trăim cu teama zilnică a pierderii ei; totuşi, când este pierdută, nu îi simţim lipsa.

Citate din Ambrose Bierce


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns