Top Citate de Aristotel


Cel blând nu se îndreaptă spre răzbunare, ci mai cu seamă către iertare.

Ceea ce este propriu fiecărui lucru, este din fire cel mai bun şi mai plăcut acestuia – pentru fiinţele umane, de aceea, viaţa conformă cu raţiunea este cea mai bună şi mai plăcută, de vreme ce raţiunea mai mult decât orice altceva este omenească. Astfel de viaţă, prin urmare, este totodată şi cea mai fericită.

Nicio lege divină sau omenească nu poate interzice libertatea de a gestiona durerea.

Scopul artei nu este să reprezinte aparenţa exterioară a lucrurilor, ci semnificaţia lor interioară.

Am avut o familie iubitoare şi în această privinţă am fost norocos, pentru că acest lucru m-a salvat de la unele tentaţii.

Dialecticianul şi sofistul se comportă întocmai ca şi filozoful, căci vor să treacă drept atare. Căci sofistica este numai o înţelepciune aparentă, iar dialecticienii discută despre toate, şi domeniul comun al discuţiilor lor este Fiinţa.

Cei a căror prietenie se întemeiază pe virtute sunt animaţi de zelul de a-şi face reciproc binele (acest lucru fiind propriu virtuţii şi prieteniei); or, o astfel de emulaţie nu poate da naştere nici la reproşuri, nici la certuri, căci nimeni nu se poate supăra pe cel care-l iubeşte şi-i face binele, ci, dacă are delicateţe sufletească, se revanşează făcând la rândul său binele;iar cel care-l depăşeşte pe celălalt prin binele care i-l face, obţinând astfel ceea ce îşi dorea, nu ar putea aduce reproşuri prietenului său, pentru că fiecare dintre ei aspiră spre bine. Nici în prieteniile întemeiate pe plăcere asemenea incidente nu au loc dacă se bucură să-şi petreacă timpul împreună; şi ar părea de-a dreptul ridicol cel ce i-ar reproşa prietenului că nu-i face plăcere prezenţa lui, din moment ce nimic nu-l obligă să-şi petreacă timpul împreună cu el.

Sfârşitul muncii este câştigarea timpului liber.

Dorinţa cuprinde şi impulsul, şi pornirea, îndrăznirea şi năzuinţa. Dar cine are simţire, are plăcere şi durere, simte atât plăcutul cât şi durerosul, iar cine le are pe acestea are şi dorinţa, căci aceasta este impulsul către obiectul plăcut.

Adevărul transformă modurile de gândire şi de existenţă.

Iubirea este asemănătoare unui act creator, în timp ce a fi obiect al iubirii seamănă cu o stare pasivă. Prin urmare, cei care deţin superioritatea în acţiune sunt şi cei animaţi de iubire şi de sentimente amicale. În sfârşit, toţi oamenii iubesc mai mult ceea ce le cere mai mult efort;de pildă, cei care şi-au agonisit singuri averea ţin la ea mai mult decât cei ce au primit-o moştenire. Acesta este şi motivul pentru care mamele îşi iubesc copiii mai mult decât taţii;ele suferă mai mult născându-i şi ştiu mai bine că sunt copiii lor.

Când se bazează pe interes, prietenia dispare o dată cu interesul, pentru că cei doi nu erau prieteni unul altuia, ci ai profitului. De aici rezultă că prieteniile bazate pe plăcere sau pe interes sunt posibile şi între doi oameni vicioşi, şi între un om virtuos şi unul vicios, şi între unul nici virtuos, nici vicios, şi oricare altul. Este clar însă că prietenia bazată pe valoarea persoanlă nu este posibilă decât între oameni de virtute, căci oamenii vicioşi nu se simt atraşi unul de altul decât dacă e vorba de un interes. Dimpotrivă, a avea încredere unul în altul, a nu se nedreptăţi niciodată unul pe altul şi toate celelalte calităţi cerute unei adevărate prietenii caracterizează prietenia dintre oamenii virtuoşi.

Educaţia este cea mai bună asigurare pentru bătrâneţe.

Sfiala este un ornament la tinereţe, dar un reproş la bătrâneţe.

Teama este anticiparea unei suferinţe.

Alegerea, nu şansa, îţi determină destinul.

Muncim ca să ne câştigăm timpul nostru liber.

Plăcerea de a face un lucru adaugă perfecţiune produsului final.

Nedreptatea este acel viciu care-l face pe om să făptuiască în mod voluntar nedreptăţi.

Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea măiestria nu este un dat, ci o deprindere.

Este posibil să eşuezi în nenumărate moduri, dar nu poţi reuşi decât într-un singur fel.

A filosofa înseamnă atât a căuta să afli dacă trebuie sau nu să filosofezi, cât şi a te dedica contemplaţiei filosofice.

Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă, de aceea pe lângă viaţă, dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându-i.

Cine este prieten cu toţi, nu este prietenul nimănui.

Bătaia de joc este o obrăznicie faţă de buna-cuviinţă.

Nenorocul ne arată pe cei care nu ne sunt adevăraţi prieteni.

Fericirea constă în virtute în general sau într-o anumită virtute; căci fericirii îi este proprie activitatea sufletului conformă cu virtutea.

Omul ideal se bucură când face bine altora.

Prietenia între oameni răi devine o comunitate în rele.

Frumuseţea sufletului străluceşte atunci când o persoană întâmpină fără să-şi piardă cumpătul fiecare neşansă pe măsură ce se iveşte, nu pentru că nu ar simţi, ci pentru că este o persoană cu caracter superior şi plină de eroism.

Invidia este un fel de întristare pentru fericirea de care ni se pare că se bucură egalii noştri.

Deşi iubim şi prietenia şi adevărul, totuşi e o datorie sfântă să preţuim mai mult adevărul.

Omul înţelept nu spune tot ce gândeşte, dar ce spune, gândeşte.

Egalitatea este sufletul prieteniei.

Citate din Aristotel


Loading...

About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *