Top Citate de Baltasar Gracian


Destinul găseşte uneori plăcere să ne întristeze tocmai acolo unde ne doare mai tare. Totdeauna loviturile sale cad pe locul unde-i rana.

Nu minţi, dar nu spune toate adevărurile! Nimic nu cere mai multă prudenţă ca adevărul, căci adevărul e o sângerare a inimii. Tot atât de greu e de a şti să-l spui, pe cât e de greu de a-l tăcea.

Mulţi nu-şi pierd mintea fiindcă n-o au.

Să ajungi la desăvârşire. Nimeni nu se naşte perfect. Cu fiecare zi te desăvârşeşti în fiinţa ta ca şi în profesiunea ta, până ajungi la capătul unei perfecţiuni la care aptitudinile sunt complete iar însuşirile alese, dezvoltate.

Fii inteligent ori caută pe inteligent! Fără judecată proprie ori de împrumut nu se poate trăi.

A avea un prieten înseamnă a avea încă o viaţă.

Cine vorbeşte bine despre cel care îl vorbeşte de rău e mai presus de orice laudă. Nu este răzbunare mai eroică decât aceea prin talent şi merit, adică prin lucrurile care răpun, înfrâng invidiile.

Nimic nu-i mai uşor decât să înşeli un om cinstit.

Nu face niciodată nimic când eşti furios, căci vei face totul greşit.

Acela care poate trăi singur, nu se aseamănă cu nimic cu o fiară sălbatică, se aseamănă mult cu înţeleptul şi se aseamănă cu Dumnezeu întru totul.

Adevărul soseşte totdeauna cel din urmă, pentru că are drept călăuză timpul.

Împiedică apariţia ofenselor; este mai uşor să le eviţi decât să eviţi o răzbunare.

Tânguirile trezesc mai degrabă patima de a jigni, decât compătimire şi dorinţa de consolare.

Fiecare să se străduiască să calce pe urmele celor dintâi, nu atât pentru a-i urma pe ei, cât pentru a se depăşi pe sine.

Cultivă un gând bun, vei culege o acţiune bună; cultivă o acţiune bună, vei culege un obicei bun; cultivă un obicei bun, vei culege un caracter bun; cultivă un caracter bun, vei culege un destin bun.

Nu fii subtil, ci înţelept. Cine ştie mai mult decât i se cere, seamănă cu vârful prea ascuţit care se rupe uşor. Adevărurile dovedite sunt mai sigure. Este bine să ai minte, dar nu să fii un palavragiu.

Promisiunile sunt o cursă pentru proşti.

Orice minciună îşi găseşte un credul. Exagerarea e rudă cu minciuna.

Mai de folos îi sunt înţeleptului duşmanii decât prostului prietenii.

Suntem născuţi numai ca să căutăm adevărul, posedarea lui aparţine unei puteri mai mari.

Prietenia este unicul leac împotriva unei sorţi vitrege şi e pururi alinare a sufletului.

Mai bine să fii înşelat la preţ decât la marfă.

Mai rea-i o vorbă otrăvită decât o sabie ascuţită.

Nu te certa niciodată cu cineva care nu are nimic de pierdut.

A-ţi da aere fără a avea vreun merit este curată înşelătorie.

Adevăratul talent se dezvoltă şi se dezvăluie tot mai mult cu fiecare nouă provocare.

Nici o răzbunare nu e mai mare decât uitarea.

Tăcerea este sanctuarul prudenţei.

Fără curaj, înţelepciunea nu are rod.

Citate din Baltasar Gracian


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns