Top Citate de Baruch Spinoza


Se pare aşadar că oamenii sunt cu mult mai predispuşi să se răzbune decât să facă o faptă bună.

Disperarea este tristeţea născută din ideea unui lucru viitor sau trecut, a cărui cauză de îndoială a fost înlăturată.

Năzuim să ajutăm înfăptuirea a tot ce ne imaginăm că duce la bucurie, dar năzuim să distrugem sau să îndepărtăm ceea ce ne imaginăm că este contrar bucuriei.

În măsura în care oamenii sunt stăpâniţi de pasiuni, în aceeaşi măsură nu se poate spune că se potrivesc prin natura lor. Lucrurile care se potrivesc numai prin negaţie, nu se potrivesc în realitate prin nimic.

Dacă nu vreţi să repetaţi trecutul, studiaţi-l.

Omul liber se gândeşte la moarte mai puţin decât la orice altceva, iar înţelepciunea sa constă în meditaţie asupra vieţii, nu asupra morţii.

Ceea ce nu se poate concepe prin altceva trebuie să fie conceput prin sine.

Ura care este total biruită de dragoste devine dragoste; şi dragostea aceasta este mai mare decât ar fi fost dacă n-ar fi fost precedată de ură.

Cele mai multe certuri provin din faptul că oamenii nu-şi exprimă bine propriile gânduri şi le interpretează greşit pe ale altora.

Timpul nu este o calitate a lucrurilor, ci numai un mod de a gândi.

De ce există ceva şi nu nimic?

Tot ce există se află în Dumnezeu şi nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu.

Speranţa este bucuria nestatornică născută din ideea unui lucru viitor sau trecut, de realizarea căruia ne îndoim întrucâtva.

Bucuria este trecerea omului de la o perfecţie mai mică la una mai mare.

Afectul faţă de un lucru pe care ni-l imaginăm necesar este în aceleaşi împrejurări mai intens decât faţă de un lucru posibil sau întâmplător care adică nu este necesar.

Prin bine, înţeleg aici orice fel de bucurie şi toate cele care conduc la ea… Prin rău, înţeleg orice fel de durere.

Noi nu ne dorim un lucru pentru că îl considerăm bun, ci îl considerăm bun pentru că îl dorim.

Îl numesc liber pe acela care este condus numai de raţiune.

Mângâierea celor nenorociţi este să aibă tovarăşi de suferinţă.

Tot ce concepem ca fiind în puterea lui Dumnezeu există în chip necesar.

Cauza care face să se nască, să se menţină şi să se întărească superstiţia este frica.

În măsura în care un lucru oarecare se potriveşte cu natura noastră, în aceeaşi măsură el este în mod necesar bun.

Binele include tot ce ne conduce la înţelegerea lucrurilor. Răul reprezintă obstacolele cunoaşterii.

Tristeţea este trecerea omului de la o mai mare la o mai mică desăvârşire.

Frica este dorinţa de a înlătura un rău mai mare, de care ne temem, printr-unul mai mic.

Dumnezeu există în mod necesar. Negând această frază negăm existenţa lui Dumnezeu, deoarece natura substanţei nu poate fi gândită fără ca să existe întrucât substanţa este cauza ei însăşi.

Sufletul omenesc este o parte din intelectul divin şi deci când spunem că sufletul omenesc percepe una sau alta nu spunem decât că Dumnezeu, întrucât se manifestă prin natura sufletului omenesc sau întrucât constituie esenţa sufletului omenesc are cutare sau cutare idee.

Nu ni-L putem imagina pe Dumnezeu, dar Îl putem înţelege.

Iubirea este mijlocul prin care omul se poate ridica la binele suprem.

Citate din Baruch Spinoza


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns