Top Citate de Blaise Pascal


O spun doar ca un fapt pe care nu-l comentez: dacă toţi oamenii ar şti ce spun ceilalţi despre ei, n-ar mai exista în lume nici măcar patru prieteni.

Două lucruri îi fac cunoscută omului natura lui în întregul ei: instinctul şi experienţa.

Îl detest la fel pe caraghios ca şi pe cel ce-şi dă importanţă. Nu ţi-ai face prieten nici din unul, nici din celălalt.

Mă îngrozeşte eterna tăcere a acestor spaţii infinite.

Între noi şi cer sau iad nu este decât viaţa, elementul cel mai fragil din univers.

Omul este un neant faţă de infinit, un tot faţă de un neant, o medie între un neant şi tot.

Nu numai zelul celor care Îl caută Îl dovedesc pe Dumnezeu, ci şi orbirea celor care nu Îl caută.

Există vicii care sunt legate numai prin altele de noi: smulgeţi trunchiul şi ele se îndreptează ca ramurile.

Natura reîncepe mereu aceleaşi lucruri, anii, zilele, ceasurile; aşa se creează un fel de infinit şi de eternitate.

Natura acestui amor propriu şi a eului uman este să nu se iubească decât pe sine şi să nu se ia în considerare decât pe sine.

Începutul şi sfârşitul lucrurilor vor rămâne o taină pentru om. El nu este în stare să vadă nimicul din care provine şi nici să recunoască nesfârşitul care-l va înghiţi.

Solomon şi Iov au cunoscut cel mai bine mizeria omului şi au vorbit cel mai bine despre ea: unul cel mai fericit, iar celălalt cel mai nefericit; unul cunoscând din experienţă deşertăciunea plăcerilor, celălalt realitatea durerii.

Dacă am scris o scrisoare aşa de lungă, este pentru că nu am avut destul timp ca să o scriu mai scurtă.

Vrei ca oamenii sa gândească lucruri bune despre tine? Nu te lăuda.

Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.

Puterea fără Morală este o crimă, dar Morala fără putere este o utopie.

Omul nu e decât de două feluri: înţelept, acela care se crede păcătos; păcătos, acela care se crede drept.

Nu există decât 3 categorii de oameni: unii care Îi slujesc lui Dumnezeu fiindcă L-au găsit, alţii care-L caută întrucât nu L-au găsit; în sfârşit aceia care-şi târăsc zilele fără să-L fi căutat şi deci fără să-L fi găsit. Primii sunt înţelepţi şi fericiţi; cei de la mijloc sunt întelepţi dar nefericiţi, ultimii sunt nebuni şi nefericiţi!

Pariaţi că Dumnezeu există. De câştigaţi, câştigaţi tot; de pierdeţi, nu pierdeţi nimic.

Fiinţele umane trebuie cunoscute pentru a fi iubite. Dumnezeu trebuie iubit pentru a fi cunoscut.

Democraţie: şi astfel, neputând face ca tot ceea ce este just să fie tare, s-a făcut ca tot ceea ce este tare să fie just.

Fericirea nu este nici fără noi şi nici în noi. Este în Dumnezeu, atât fără noi, cât şi în noi.

Adevărul nu-l pătrundem numai cu raţiunea, ci şi cu inima.

Cine-L cunoaşte pe Hristos, cunoaşte rostul tuturor lucrurilor.

Drept este ca ceea ce e drept să fie urmat, necesar este ca ceea ce e mai puternic să fie ascultat. Dreptatea fără putere este neputincioasă, puterea fără dreptate este tiranică.

Vorbele bune nu costă mult. Nu afectează nici limba, nici buzele. Îi fac pe ceilalţi să fie mai buni. De asemenea, ele produc imaginea asupra sufletelor oamenilor, şi această imagine este cu adevărat frumoasă.

Lumea ne tratează aşa cum vrem să fim trataţi: urâm adevărul, ni se ascunde; vrem să fim măguliţi, suntem măguliţi; ne place să fim înşelaţi, suntem înşelaţi.

Funcţia supremă a raţiunii este să arate omului că există o infinitate de lucruri care o depăşesc.

Raţiunea este metoda lentă şi întortocheată prin care cei care nu ştiu adevărul îl descoperă.

Nimic nu e sigur, inclusiv faptul că nimic nu e sigur.

Citate din Blaise Pascal


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns