Top Citate de Descartes


Eu sunt, eu exist, aceasta este sigur; dar cât timp? Atâta timp cât gândesc; căci poate s-ar putea întâmpla că dacă aş înceta de a gândi, să încetez în acelaşi timp de a fi.

Regretul este şi el un soi de tristeţe având o amărăciune deosebită prin aceea că este totdeauna legat de o anumită desperare şi de amintirea plăcerii pe care ne-a dat-o delectarea. Căci nu regretăm niciodată decât binele cu care ne-am delectat şi pe care l-am pierdut în asemenea măsură încât nu mai avem nici o speranţă de a-l redobândi la vremea şi în felul în care îl regretăm.

Sub numele de Dumnezeu înţeleg o substanţă infinită, eternă, imuabilă, independentă, atotcunoscătoare, atotputernică şi prin care eu însumi, şi toate celelalte lucruri care sunt au fost create şi produse.

Dumnezeu fiind în mod suveran bun şi izvorul oricărui adevăr, dat fiind că el este cel ce ne-a creat, este sigur că puterea sau facultatea pe care ne-a dat-o pentru a distinge adevărul de fals nu ne înşeală deloc, atunci când o folosim bine şi că ea ne arată în mod evident că un lucru este adevărat.

Nu există nimic mai vechi decât adevărul.

Numerele perfecte, ca şi oamenii perfecţi – sunt foarte rare.

Nu este suficient să ai un cap isteţ; important este să-l foloseşti cum trebuie.

Fiecare problemă pe care am rezolvat-o a devenit o regulă care pe urmă mi-a servit la rezolvarea altor probleme.

Obişnuiesc să adorm şi să-mi imaginez în vise aceleaşi lucruri pe care şi le imaginează lunaticii în stare de trezie.

Principala perfecţiune a omului este de a avea un liber arbitru, care îl face demn de laudă sau de dispreţ.

Nu pot exista lucruri, oricât de îndepărtate, la care să nu ajungem, şi oricât de ascunse, pe care să nu le descoperim.

Bucuria este o emoţie plăcută sufletului produsă de gustarea binelui pe care impresiile creierului i-l înfăţişează sufletului ca fiind al lui său. Bucuria provine din convingerea pe care o avem că posedăm un anumit bine, iar tristeţea din convingerea pe care o avem despre un anume rău sau un anume neajuns al nostru.

Caută mai bine să te învingi pe tine decât soarta şi să-ţi schimbi mai degrabă dorinţele decât ordinea lumii.

Oamenii se pot înşela, dar niciodată dintr-o deducţie rău făcută, ci numai din experienţe prea puţin înţelese.

Nu există ocupaţie mai rodnică decât aceea care ne ajută să ne cunoaştem pe noi înşine.

Din cauză că simţurile ne înşală uneori, nu există nici un lucru care să fie aşa cum ele ne fac să ni-l imaginăm.

Forţa sufletului nu este de ajuns fără cunoaşterea adevărului. Există o mare deosebire între hotărârile care au la bază o părere falsă şi acelea care se sprijină numai pe cunoaşterea adevărului, căci dacă le urmăm pe acestea din urmă suntem siguri că nu le vom regreta şi nu ne vom căi niciodată, în timp ce urmându-le pe primele suntem totdeauna cuprinşi de regrete şi căinţă când descoperim eroarea lor.

Intuiţia este concepţia încrezătoare a unei minţi simple şi atente, care apare doar din lumina raţiunii şi este mai certă decât deducţia.

Eu mă îndoiesc în totul, eu nu mă îndoiesc numai în faptul că eu mă îndoiesc.

Omul este la mijloc, între Dumnezeu şi nimicnicie… şi trebuie să aleagă, să se decidă.

Iubirea este o pasiune care poate să fie excitată intens în noi, fără ca să ne dăm seama, absolut deloc, dacă obiectul sau fiinţa umană care o cauzează este bună sau rea.

Aş da tot ce ştiu pentru jumătate din ce ignor.

Mă îndoiesc, deci cuget. Cuget, deci exist. Exist, deci Dumnezeu este.

Bunul simţ este însuşirea, puterea de a judeca bine şi de a distinge ce-i adevărat de ce este fals.

Citate din Descartes


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns