Top Citate de Marcel Proust


Înţelepciunea nu o primim. Trebuie a o descoperi pentru noi înşine, în urma unei călătorii pe care nimeni nu poate să o facă pentru noi.

Timpul de care dispunem în fiecare zi este elastic; pasiunile pe care le încercăm îl dilată; acelea pe care le inspirăm îl îngustează şi obişnuinţa îl umple.

În dragoste, este mai uşor să renunţi la un sentiment decât să pierzi o obişnuinţă.

Realitatea nu se formează poate decât în memorie.

Atât în neliniştea dureroasă cât şi în dorinţa fericită, iubirea este cerinţa unui tot. Ea nu se naşte şi nu rezistă decât dacă o parte rămâne de cucerit. Nu iubim decât ceea ce nu posedăm în întregime.

În tinereţe, un bărbat visează să posede inima femeii pe care o iubeşte; mai târziu, simţământul că posedă inima unei femei îi este îndeajuns pentru a se îndrăgosti de ea.

Caută şi păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieţii tale.

Să le fim recunoscători celor care ne oferă fericire; ei sunt acei grădinari fermecători care fac sufletele noastre să înflorească.

Să fim recunoscători oamenilor care ne fac fericiţi. Ei sunt grădinarii amabili, care fac ca sufletele noastre să înflorească.

Fiecare din prietenii noştri are atâtea cusururi proprii, încât ca să continuăm să-i iubim, suntem siliţi să incercăm să ne consolăm de ele gândindu-ne la talentul lui, la bunătatea, la dragostea lui sau, mai degrabă, să nu ţinem seama de ele, desfăşurând în acest scop toată bunăvoinţa noastră.

Amintirea unei anumite imagini nu este decât părerea de rău după o anumită clipă; iar casele, drumurile, aleile sunt repede trecătoare, vai, ca şi anii!

Adevărul despre intenţiile pe care le are cineva nu se află întrebându-l.

Paradoxurile de azi sunt prejudecăţile de mâine.

Să lăsăm femeile frumoase bărbaţilor fără imaginaţie.

Devenim moralizatori atunci când suntem nefericiţi.

Adevărata călătorie constă nu în a căuta noi peisaje, ci în a privi cu alţi ochi.

Lasă-te răpit, găseşte-ţi singur fericirea, lasă să strălucească soarele din gândurile tale.

Oricine, când citeşte, se citeşte pe sine însuşi. Opera scriitorului nu este decât un fel de instrument optic propus cititorului pentru a-i permite de a distinge ceea ce, fără asta, nu ar fi văzut niciodată.

Fiecare cititor este, atunci când citeşte, propriul său cititor. Opera scriitorului nu este decât un fel de instrument optic pe care îl oferă cititorului pentru a-i permite să discearnă ceea ce, fără acea carte, nu ar fi văzut poate în el însuşi.

Dragostea este spaţiul şi timpul măsurate cu inima.

Citate din Marcel Proust


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns