Top Citate de Miguel de Cervantes


Cel ce nu ştie să se bucure de noroc atunci când îl află, n-are dreptul să se plângă când acesta îl părăseşte.

Dragostea nu are profesor mai bun decât ocazia.

Pe cel care posedă mulţi bani nu îl face fericit posesiunea lor, ci cheltuirea lor, şi nu cheltuirea în orice fel, ci de o manieră chibzuită.

Mănâncă puţin şi cinează şi mai puţin, deoarece sănătatea întregului corp se făureşte în bucătăria stomacului.

Încearcă să descoperi adevărul ascuns, atât după făgăduinţele şi darurile bogatului, cât şi după vaietele şi rugăminţile săracului.

Nu dori nimic şi vei fi omul cel mai bogat din lume.

Tristeţea nu este pentru bestii, ci pentru oameni; dar dacă un om o simte pentru prea mult timp, devine bestie.

Nu-i amintire care să nu se şteargă cu timpul, nici durere pe care să nu o mistuie vremea.

Dacă cumva vei apleca varga dreptăţii, să nu fie cu greutatea darului, ci cu aceea a îndurării.

Chiar şi între demoni există unii mai răi decât ceilalţi, iar între mulţi oameni răi e de regulă şi câte unul bun.

Nu poate exista graţie acolo unde nu există discreţie.

Gelozia este tiranul regatului iubirii.

Găseşti puteri noi în chiar slăbiciunea ta… Soarta-ţi lasă totdeauna câte o portiţă la vreme de cumpănă.

Un singur om batjocorit şi plin de cicatrici încă se chinuia, cu ultima sa fărâmă de curaj, să atingă stelele de neatins; şi lumea va fi mai bună din această cauză.

Libertatea, Sancho, este unul din darurile cele mai de preţ pe care cerul l-a dăruit oamenilor: cu ea nu pot fi asemuite nici bogăţiile pe care le ascund pământul şi marea; pentru ea, ca şi pentru cinste, poţi şi trebuie sa-ţi dai şi viaţa; iar pierderea ei este cel mai mare rău ce ţi se poate întâmpla.

Toate femeile sunt bune – bune de nimic sau bune la ceva.

Muzica recompune spiritele frânte şi uşurează greutăţile cauzate de spirit.

O, invidia! Rădăcină a tuturor relelor şi vierme care roade virtuţile.

Cel care este pregătit pentru orice eventualitate, a câştigat jumătate din bătălie.

Nerecunoştinţa este fiica orgoliului.

Femeia este sufletul bărbatului, lumina care îl călăuzeşte. Femeia este gloria.

Un proverb este o scurtă propoziţie obţinută dintr-o lungă experienţă.

Ochii, aceste limbi tăcute ale iubirii.

Dacă eşti discret, sau vrei să fii astfel, niciodată nu vei spune lucruri de care trebuie să dai socoteală.

Sunt lucruri în care trebuie să crezi pentru a le putea vedea.

Cel care-şi pierde averea, pierde mult; cel care pierde un prieten, pierde şi mai mult; dar cel care-şi pierde curajul, pierde totul.

Timpul este un mare meşter în a găsi şi a dărui leacul tuturor situaţiilor.

Ocupă locul ce ţi se cuvine, ca să nu fii nevoit să te ridici.

Când omul săvârşeşte vreo faptă eroică, când dovedeşte vreo neobişnuită virtute şi împlinire, atunci se naşte din nou şi capătă alţi părinţi mai buni şi pierde fiinţa sa anterioară.

Fiecare este aşa cum l-a făcut Dumnezeu, iar de multe ori şi mai rău.

Doamne, tristeţile n-au fost făcute pentru bestii ci pentru oameni; dar dacă oamenii le trăiesc intens ajung ei nişte bestii.

Cine a dat, să tacă; să vorbească cel care a primit.

Citate din Miguel de Cervantes


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns