Top Citate de Napoleon Bonaparte


Cel mai bun mijloc de a-ţi ţine cuvântul este să nu ţi-l dai niciodată.

Un prost nu este decât plictisitor, un pedant este insuportabil.

Acela care nu practică virtutea decât în speranţa de a dobândi o mare faimă este foarte aproape de viciu.

Îi cunosc pe oameni şi de aceea vă spun că Isus Cristos nu este un om. Oamenii superficiali văd o asemănare între Cristos şi întemeietorii de imperii, sau dumnezeii altor religii. Această asemănare nu există. Între creştinism şi celelalte religii este o distanţă infinită… Totul în Cristos mă surprinde. Spiritul său mă intimidează şi voinţa sa mă uimeşte. Între El şi oricine altcineva din această lume nu există nici un termen de comparaţie posibil. El este într-adevăr o fiinţă prin sine însuşi. Ideile sale, sentimentele sale, adevărul pe care El îl vesteşte, felul său de a convinge, nu pot fi explicate nici prin organizare omenească, nici prin natura lucrurilor… Eu caut în zadar în istorie pentru a găsi pe cineva asemănător cu Isus Cristos sau ceva comparabil cu Evanghelia. Nici Istoria, nici Omenirea, nici secolele, nici natura, nu-mi oferă ceva care să poată să-mi permită să-L explic.

Timpul este marea artă a omului.

Ne ridicăm deasupra celor care insultă, iertându-i.

Cel mai mare orator este succesul.

Ia-ţi timp pentru a reflecta, dar atunci când vine vremea pentru actiune, încetează să gândeşti şi pune-te în mişcare.

Orice ar spune mizantropii, ingraţii şi perverşii constituie o excepţie în specia umană.

Dacă Socrate ar intra în cameră, toţi ne-am ridica în picioare ca să-i dăm cinste, dar dacă ar intra Iisus Hristos, I-am cădea toţi la picioare.

În dicţionarul meu personal, cuvântul “imposibil” nu există.

Un om cu adevărat om nu urăşte; mânia şi proasta sa dispoziţie nu depăşesc clipa.

Comandantul trebuie să aibă atâta caracter cât şi inteligenţă. Oamenii care au multă inteligenţă şi puţin caracter sunt cei mai puţini indicaţi.

Cel mai periculos sfătuitor pe care îl ai este amorul propriu.

Ne putem opri oricând în timpul urcării, dar niciodată în timpul coborârii.

Tot ce am mai nobil îi datorez mamei.

Istoria este versiunea evenimentelor trecute asupra cărora oamenii s-au pus de acord.

Religia e ceea ce îi ţine pe cei săraci să nu-i omoare pe cei bogaţi.

Invidia este o declaraţie de inferioritate.

Gloria este trecătoare. Obscuritatea dăinuieşte la nesfârşit.

Calmul este cea mai mare calitate a unui om destinat să comande.

Spaţiul îl putem recupera, timpul niciodată.

Mulţi oameni, ca şi cifrele, capătă valoare numai prin poziţia lor.

Capacitatea de a repurta victorii strălucite constă şi în capacitatea, la nevoie, de a suferi înfrângeri.

În marile crize, menirea femeilor este de a ne îndulci necazurile.

Imposibilul e o fantomă a timizilor şi refugiul laşilor.

Bărbatul este proza Lui Dumnezeu, femeia este poezia Sa.

Severitatea preîntâmpină mai multe greşeli decât pedepseşte.

Sunt înconjurat de preoţi care tot cântă pe toate vocile că împărăţia lor nu este din lumea asta, dar care între timp acaparează cu lăcomie tot ce apucă.

Nu există decât două Ţări, Orientul şi Occidentul: nu există decât două popoare, orientalii şi occidentalii.

Pot ierta prostia, dar nu şi răutatea!

Oamenii sunt împărţiţi în două categorii: regi şi pioni.

Femeia frumoasă e o bijuterie. Femeia bună e o comoară întreagă.

Victoriile asupra femeilor sunt singurele care se obţin scăpând prin fugă.

Iubesc puterea, dar o iubesc ca un artist. O iubesc aşa cum un muzician îşi iubeşte vioara, pentru a scoate din ea sunete, acorduri şi armonie.

Dispreţuiesc nerecunoştinţa ca pe cel mai urât cusur al inimii.

Când e frumoasă, femeia place ochilor; când e bună, place inimii; cea dintâi este o bijuterie, a doua e o comoară.

Prostul are un mare avantaj faţă de omul deştept: este întotdeauna mulţumit de el însuşi.

O femeie frumoasă place ochilor, o femeie bună place inimii. Prima este o comoară, a doua este un tezaur.

Iertarea înseamnă a te ridica mai presus decât cei ce te-au insultat.

Biblia nu este doar o carte – este putere vie.

Zece oameni care-şi exprimă părerea în public sunt mai puternici decât alte sute de mii care tac.

Să nu-l întrerupi pe duşmanul tău când face o greşeală.

Dragostea de patrie este cea dintâi religie a omului civilizat.

Duşmanul duşmanului meu este prietenul meu.

Victoria aparţine celui mai perseverent.

Citate din Napoleon Bonaparte


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns