Top Citate de Platon


Omenirea nu va scăpa niciodată de necazuri până când iubitorii înţelepciunii nu vor ajunge la frâiele puterii politice, sau până când deţinătorii puterii nu vor deveni iubitori ai înţelepciunii.

Aşa se face că măsura şi proporţia merg mână în mână cu frumosul şi virtutea… Când nu putem surprinde binele printr-o singură idee, îl definim prin trei: prin frumuseţe, proporţie şi adevăr.

Cine vrea să fie cu adevărat bogat nu trebuie să-şi mărească averile, ci să-şi micşoreze poftele.

Fericirea cuprinde cinci părţi. O parte este a lua hotărâri bune; a doua este a avea simţuri bune şi sănătate trupească; a treia este reuşita în ceea ce întreprinzi; a patra este reputaţia printre oameni şi a cincea, abundenţa de bani şi a bunurilor folositoare pentru viaţă.

A iubi înseamnă nu numai a te împlini în celălalt, ci şi a-l ajuta pe celălalt să se împlinească potrivit propriei sale legi interioare.

Toate se realizează în număr mai mare, mai bine şi mai uşor, când cineva face un singur lucru, după aptitudinea sa şi la timpul său, lăsând la o parte celelalte.

Retorica este arta cuceririi sufletului prin discurs.

Prima şi cea mai mare victorie este să te învingi pe tine însuţi.

Un lucru, ca să fie bine judecat, trebuie judecat de cei pricepuţi, iar nu de cei mulţi.

Atunci vor fi republicile fericite, când domnitorii vor gândi, sau gânditorii vor domni.

Cea mai mare greşeală la tratarea bolilor este că există doctori pentru bolile fizice şi doctori pentru bolile de suflet, când acestea nu se pot despărţi una de alta.

Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt închipuirii, farmec tinereţii, viaţă şi veselie tuturor lucrurilor. Ea este esenţa ordinii, înălţând sufletul către tot ce este bun, drept şi frumos.

Conducătorii devin stăpâni şi duşmani ai oamenilor în loc de aliaţi; urând şi fiind urâţi, complotând şi fiind ţinta unor comploturi, ei îşi duc viaţa temându-se mult mai mult de duşmanii din interior decât de cei din exterior.

Dacă moartea ar fi sfârşitul a tot, cei mai în câştig ar ieşi ticăloşii, fiindcă o lespede pe mormânt i-ar izbăvi şi de trup şi de suflet şi dezabaterea s-ar încheia astfel pentru totdeauna.

Filosofia este refugiul sufletelor bine dotate care n-au voit, au dispreţuit sau n-au putut să facă politică.

Să nu descurajezi niciodată pe nimeni care progresează continuu, indiferent cât de încet.

Creatorul a zidit Universul punând spiritul în suflet şi sufletul în trup şi a rânduit Universul în aşa fel, încât acesta să fie, prin alcătuirea sa, opera cea mai frumoasă şi mai desăvârşită.

Nu poţi căuta ceea ce nu ştii, deci ceea ce cauţi ştii dinainte.

Nu trebuie să se respecte omul mai mult decât adevărul.

Putem să înţelegem un copil căruia îi e teamă de întuneric, lucru dureros e când un om matur se teme de lumină.

Nemurirea sufletului nu o poate câştiga înţeleptul decât prin totala sa dăruire în slujba Ideii.

Oamenii sunt precum ţărâna. Ei ori te hrănesc şi te ajută să creşti ca şi persoană, ori îţi pot împiedica creşterea şi te fac să te ofileşti şi să mori.

Priveşti stelele, steaua mea; de-aş deveni Cerul, cu mii de ochi să privesc către tine.

Esenţialul este nu să trăieşti, ci să trăieşti cum trebuie.

Timpul este imaginea mobilă a eternităţii imobile.

Calitatea unui trup depinde de calitatea hranei administrate, la fel calitatea minţii atârnă de hrana care îi este specifică ei.

Mai bine să suporţi tu o insultă, decât să o pricinuieşti altcuiva.

Oamenii buni nu au nevoie de legi care să le spună să se comporte responsabil, pe când oamenii răi vor găsi o cale prin care să ocolească legile.

Nu de vorbele celor mulţi trebuie să ţinem seama, ci de judecata celui care cunoaşte purul adevăr.

Dragostea este dorinţa fierbinte care ne coboară la cea mai josnică stricăciune sau ne poate ridica la cea mai înaltă fericire.

Înţelepciunea e un bine, căci face buni pe cei ce o au, şi niciodată răi.

Noi nu trăim cum vrem, ci cum putem.

Nebunia Iubirii este cea mai mare binecuvântare a Cerurilor.

Prietenul nu iubeşte prietenul, ci obiectul prieteniei.

Adevărata prietenie poate exista numai între egali.

Citate din Platon


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns