Top Citate de Solomon


Mândria nu dă prilej decât la ceartă, înţelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi.

Cine îşi tulbură casa lui culege vânt, iar cel nebun va fi sluga celui înţelept.

Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, aşa se întoarce nebunul la nebunia lui.

Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse.

Calea drepţilor e ca zarea dimineţii ce se măreşte mereu până se face ziua mare; iar calea celor fără de lege e ca întunericul şi ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica.

Cei înţelepţi ascund ştiinţa, iar gura celui fără de socotinţă este o nenorocire apropiată.

Unii se dau drept bogaţi şi n-au nimic, alţii trec drept săraci, cu toate că au multe averi.

Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci vei afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.

Socotelile celor drepţi sunt dreptatea, iar punerile la cale ale celor nelegiuiţi înşelăciunea.

Omul de nimic, omul necinstit şi viclean umblă cu minciuna pe buze. Face cu ochiul, dă din picioare, face semne cu degetele. În inima lui e vicleşug, pururea se gândeşte la rău şi seamănă gâlceavă. Pentru aceasta fără de veste va veni peste el prăpădul, nimicit va fi dintr-o dată şi fără leac.

Rodul dreptăţii este un pom al vieţii, iar silnicia nimiceşte viaţa.

Mulţimea cuvintelor nu scuteşte de păcătuire, iar cel ce-şi ţine buzele lui este un om înţelept.

Numărul nebunilor este infinit.

Cel drept are milă de vite, iar inima celui rău este fără îndurare.

Cel ce spune adevărul vesteşte dreptatea, iar martorul mincinos umblă cu înşelăciunea.

Nu certa pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; dojeneşte pe cel înţelept, şi el te va iubi.

Să cunoşti înţelepciunea şi învăţătura; să înţelegi vorbele raţiunii; să primeşti disciplina înţelepciunii, a dreptăţii, a corectitudinii şi a egalităţii.

O casă şi o avere sunt moştenire de la părinţi, iar o femeie înţeleaptă este un dar de la Dumnezeu.

Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, pe când inima celor nebuni propovăduieşte nebunia.

Cel cu inimă înţeleaptă primeşte sfaturile, iar cel nebun grăieşte vorbe spre pieirea lui.

Fiul înţelept ascultă de învăţătura tatălui său, iar cel batjocoritor nici de mustrare.

Înşelăciunea este în inima celor ce gândesc rău, iar bucuria pentru cei ce dau sfaturi de pace.

Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii, dar sfârşitul este cunoaşterea şi iubirea Lui.

Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte.

Înţelepciunea face pe cel înţelept mai tare decât zece viteji care sunt într-o cetate.

Bogăţia cuiva slujeşte la răscumpărarea lui; cel sărac nu se teme nici chiar de ameninţare.

Cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi ajunge înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei nebuni se face rău.

Şase sunt lucrurile pe care le urăşte Domnul, ba chiar şapte de care se scârbeşte cugetul Său: ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care plănuieşte gânduri viclene, picioare grabnice să alerge spre rău, martorul mincinos care spune minciuni şi cel care seamănă vrajbă între fraţi.

Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de sine.

Ura aduce ceartă, iar dragostea acoperă toate cusururile.

Leapădă din gura ta orice cuvinte cu înţeles sucit, alungă de pe buzele tale viclenia.

Citate din Solomon


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns