Top Citate de Stendhal


Oamenii dobândesc cunoştinţe proporţional cu curiozitatea lor.

Din ce nimicuri efemere îşi ţese dragostea fericirea!

Cine ar fi crezut că o să-mi placă să lăcrimez! Că-l voi iubi pe cel ce îmi va dovedi că nu sunt decât un prost!

În acest deşert de egoism care se numeşte viaţă, fiecare se gândeşte la sine.

La adevăr am ţinut. Dar pe unde-o fi umblând? Peste tot numai ipocrizie sau cel puţin şarlatanie, până şi la cei mai virtuoşi, ba chiar şi la cei mai mari.

Aproape toate nefericirile vieţii ne vin de la ideile greşite pe care le avem despre ceea ce ni se întâmplă. A cunoaşte profund oamenii, a judeca în mod judicios evenimentele înseamnă aşadar a face un pas important spre fericire.

Aici, în această atmosferă, se află un geniu care mă ascultă, care îmi magnetizează sufletul strecurându-mi simţămintele ciudate şi neprevăzute, pe care uneori le exprim cu atâta convingere.

Cu cât inspiri o simpatie mai generală, cu atât inspiri o simpatie mai puţin profundă.

Dragostea pornită din cap este, fără dar şi poate, mai plină de înţelepciune decât cea izvorâtă din inimă, dar n-are decât clipe de înflăcărare; ea se cunoaşte prea bine, se cercetează neîncetat; în loc să zăpăcească mintea, e clădită numai pe raţiune.

Urâţenia face impresie puternică asupra unui suflet născut să iubească ceea ce este frumos.

Un drum e oare mai puţin frumos fiindcă sunt spini în tufişurile de pe margini? Călătorul trece mai departe şi lasă spinii urâcioşi să rebegească în drum.

Simpatia este predispoziţia de a simţi într-un fel asemănător felului de a simţi al altuia.

Să muncim, căci munca este mama plăcerii; dar să nu ne întristăm niciodată. Să ne gândim serios înainte de a lua o hotărâre, dar, odată hotărâţi, să nu ne răzgândim. Cu perseverenţă învingem totul.

Oamenii dobândesc cunoştinţe proporţional cu curiozitatea lor.

Prestigiul – respectul proştilor, uimirea copiilor, invidia bogaţilor, dispreţul înţelepţilor.

Pretutindeni meritul simplu şi modest a fost părăsit pentru ceea ce străluceşte.

Călătorul care a urcat povârnişul unui munte se aşează pe creastă şi odihna îi place nespus de mult. Ar fi el însă fericit dacă l-ai sili să se odihnească întruna?

Pasiunea este tot ce poate fi mai interesant pentru ca in ea totul este neprevazut, iar purtatorul ii e victima.

Femeia e ca jambonul; e mai bună dacă are puţină grăsime.

Să iubeşti înseamnă să doreşti, să vezi, să atingi, să simţi, cu toate simţurile deodată.

Dar adevăratele pasiuni sunt egoiste.

Matematica nu admite nici ipocrizie şi nici imprecizie.

A gândi înseamnă a suferi.

Ori faci avere în lumea aceasta, ori în cealaltă; cale de mijloc nu există.

Iubirea este ca febra, ea se naşte şi se stinge fără ca voinţa să aibă cea mai mică contribuţie.

Viaţa trece, nu lăsa să-ţi scape fericirea ce-ţi iese în cale, bucură-te de ea.

Nu te poţi sprijini decât pe ceea ce rezistă.

Există oameni care, mânaţi de dorinţa de a cunoaşte totul, uită să iubească.

Plictiseala vieţii conjugale duce cu siguranţă la pieirea dragostei, atunci când dragostea a existat dinaintea nunţii.

Fericirea o atingi arareori, dar merită să alergi după ea toată viaţa.

Dragostea te-a luminat şi te-a orbit în acelaşi timp.

Secolul acesta e făcut să amestece totul, de-a valma! Ne îndreptăm către haos.

Iubirea creează egalităţi şi nu le caută.

Citate din Stendhal


About the author

Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns