folclorul grecesc

Vorbe cu tâlc din folclorul grecesc!


Grecia a fost dintotdeauna un frumos nod al civilizației. Poate chiar leagănul ei. Fie că vorbim de cea antică, existentă cu secole Înaintea lui Hristos, fie mai târziu.

Elada i-a dăruit omenirii pe Socrate, Aristotel, Platon (filosofi), pe Homer-unul dintre părinții literaturii-Eschil, Sofocle și Euripide sau pe istoricii Herodot și Tucidide.

Așadar, mari izvoare de înțelepciune, suficient pentru a ne permite prezentarea câtorva roade ale gândirii populare grecești, transpuse în proverbe:

”O bună educație este izvorul și temelia cinstei.”

”Nimic mai presus ca semnul bunei creșteri.”

”Un om sărac care se însoară cu o femeie bogată își ia un stăpân, nu o soție.”

”Nu frumusețea femeii, ci virtuțile leagă inimile celor căsătoriți.”

”Când ești prea tânăr e prea devreme; când ești bătrân, e prea târziu.”

”Cea mai bună căsătorie pentru un om cu minte este să ia ca zestre a soției un caracter frumos.”

”Căsătoria între egali e fără teamă.”

”Dragostea e lucrul cel mai dulce și cel mai amar.”

”Două lucruri nu se pot ascunde: beția și dragostea.”

”De dragostea celor răi și de ura celor buni să fugi.”

”Nu dori imposibilul.”

”Câștigă-ți frumusețea nu la înfățișare, ci în felul de viață.”

”Adevărata simplitate adaugă bunătatea frumuseții.”

”Dragostea e arhitectul universului.”

”Dacă te căsătorești pentru bani, te-ai vândut pe datorie.”

Un articol de Dan Mlădinoiu


About the author

Echipa Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns