folclorul grecesc

Vorbe cu tâlc din folclorul grecesc!


Grecia a fost dintotdeauna un frumos nod al civilizației. Poate chiar leagănul ei. Fie că vorbim de cea antică, existentă cu secole Înaintea lui Hristos, fie mai târziu.

Elada i-a dăruit omenirii pe Socrate, Aristotel, Platon (filosofi), pe Homer-unul dintre părinții literaturii-Eschil, Sofocle și Euripide sau pe istoricii Herodot și Tucidide.

Așadar, mari izvoare de înțelepciune, suficient pentru a ne permite prezentarea câtorva roade ale gândirii populare grecești, transpuse în proverbe:

”O bună educație este izvorul și temelia cinstei.”

”Nimic mai presus ca semnul bunei creșteri.”

”Un om sărac care se însoară cu o femeie bogată își ia un stăpân, nu o soție.”

”Nu frumusețea femeii, ci virtuțile leagă inimile celor căsătoriți.”

”Când ești prea tânăr e prea devreme; când ești bătrân, e prea târziu.”

”Cea mai bună căsătorie pentru un om cu minte este să ia ca zestre a soției un caracter frumos.”

”Căsătoria între egali e fără teamă.”

”Dragostea e lucrul cel mai dulce și cel mai amar.”

”Două lucruri nu se pot ascunde: beția și dragostea.”

”De dragostea celor răi și de ura celor buni să fugi.”

”Nu dori imposibilul.”

”Câștigă-ți frumusețea nu la înfățișare, ci în felul de viață.”

”Adevărata simplitate adaugă bunătatea frumuseții.”

”Dragostea e arhitectul universului.”

”Dacă te căsătorești pentru bani, te-ai vândut pe datorie.”

Un articol de Dan Mlădinoiu


Loading...

About the author

Echipa Citate Impresionante

View all posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *